Bratislava 29. septembra 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP/Dan Balilty)

Pre veriacich židov ide o najvážnejší sviatok v roku
Veriaci židovskej náboženskej obce na Slovensku, podobne ako ostatní veriaci židia na svete, začnú dnes po západe slnka sláviť sviatok Jom kippur, ktorý pripadol v tomto roku na 30. septembra. Pre veriacich židov ide o najvážnejší sviatok v roku.
Na snímke ortodoxní židovskí muži sa modlia pri Múre nárekov počas sviatku Jom kippur

Jom kippur (deň zmierenia) je sviatok, počas ktorého by sa ľudia mali zmieriť medzi sebou, najmä však uzavrieť mier s Najvyšším. Preto veriaci strávia celý deň v modlitbách, nejedia, nepijú a vzdajú sa akéhokoľvek luxusu aj pohodlia. V Izraeli sa počas tohto sviatku zvyčajne zastaví život.
Týmto sviatkom vrcholí desaťdňové obdobie pokánia, ktoré sa začalo začiatkom židovského Nového roka, Roš ha-šana 5778 (v tomto roku 20. septembra po západe slnka a 21. septembra).
Za desať dní, od Roš ha-šana po Jom kippur, si majú ľudia napraviť svoje naštrbené vzťahy a nevyriešené konflikty a nájsť pokoj so sebou a svojím okolím. Na deň zmierenia predstúpia pred Hospodina v skromnosti, pokore, očistení.
Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike (UZZNO) na svojej webovej stránke zdôraznil, že “základnou myšlienkou sviatku Jom kippur je zmierenie, očistenie svedomia, boj proti zlu a pre dobro, zmierenie s Bohom aj s ľuďmi.”
Federácia židovských obcí v Českej republike (FZO) na svojom webe konštatuje, že 10. deň mesiaca tišri – Jom kippur – je pre mnohých židov najvýznamnejší deň v židovskom kalendári. V ten deň Boh odpustil Izraelitom zhotovenie zlatého teľaťa, v ten deň sa Abrahám obrezal a uzatvoril zmluvu s Hospodinom. V synagógach veriaci vyznávajú svoje hriechy. Mnohí sú oblečení do bieleho rubáša.
Počas tohto dňa veriaci židia dodržiavajú prísny pôst. Rodiny slávia tento sviatok v synagóge; po skončení slávenia sa vrátia domov a doprajú si ľahké jedlo.