Bratislava 31. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:wikimedia)
 
Pravoslávna cirkev 1. novembra nemá vo svojom kalendári zaznačený žiadny cirkevný sviatok. Ako povedal dnes pre agentúru SITA pravoslávny duchovný Peter Soroka, Sviatok všetkých svätých pravoslávna cirkev slávi v lete, vždy v nedeľu po Päťdesiatnici, teda Zostúpení Svätého Ducha na apoštolov. „Je to z dôvodu, že svätí sú plodmi Svätého Ducha. On zostúpil na apoštolov a potom skrze sv. krst aj na všetkých členov cirkvi, aby ich naučil ceste k spaseniu. Preto sú aj vo Svätom písme kresťania nazývaní svätými, lebo ideálne je snažiť sa o získanie raja, žiť v súlade s Božími prikázaniami a neustále sa zdokonaľovať v konaní dobra,“ povedal s tým, že kto toto dodržuje, po smrti si zaslúži nebeské kráľovstvo, teda prívlastok svätý, lebo sa zároveň stáva pre žijúcich vzorom v zbožnosti a duchovnom napredovaní. Svätosť je teda podľa Soroku pre kresťana úplne prirodzená a normálna. „Preto sa všetci ľudia, ktorí viedli Bohu milý život v cirkvi, oslavujú práve tesne po sviatku, keď bola založená, čiže na Päťdesiatnicu,“ uviedol

Ilustračné foto

V prvých dňoch novembra pravoslávna cirkev neslávi ani žiadnu osobitnú liturgickú pamiatku za zosnulých. Tých si uctieva počas piatich zádušných sobôt. Sú to takzvaná mäsopustná sobota týždeň pred Veľký pôstom, 2., 3. a 4. sobota Veľkého pôstu a sobota pred sviatkom Zostúpenia Svätého Ducha na apoštolov. To sú osobitné dni spomínania zosnulých v pravoslávnej cirkvi. „Modliť za zosnulých sa však môžeme takmer vždy a preto mnohí pravoslávni kňazi prichádzajú na cintoríny aj 1. novembra, aby v modlitbe spomínali na zosnulých, ku ktorým prichádzajú ich pozostalí,“ uviedol Soroka.
 
Príspevok Pravoslávna cirkev Sviatok všetkých svätých neslávi zobrazený najskôr Hlavné správy.