Bratislava 27. septembra 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)
 
Pediatri pri nahlasovaní údajov regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) o tom, či dieťa bolo, alebo nebolo očkované, čelia právnemu problému v súvislosti s ochranou osobných údajov. Tvrdí to právnička Katarína Tomková.

Ilustračné foto

Nejasný právny stav, do ktorého zdravotníckych pracovníkov tlačí vyhláška ministerstva zdravotníctva, si v minulosti podľa nej uvedomil aj Úrad na ochranu osobných údajov.
“Dá sa povedať, že právne predpisy nútia pediatra, aby oznamoval údaje hygienikom, pričom na to, aby to bolo zákonné, tak v zmysle zákona o ochrane osobných údajov by rozsah alebo zoznam údajov a komu ich má lekár oznamovať, mal byť upravený v zákone, nie vo vyhláške,” vysvetlila Tomková. V opačnom prípade si lekár musí zabezpečiť súhlas so spracovaním osobných údajov.
Pediatrom právnička odporúča, aby si vybavili takýto súhlas s cieľom povinného hlásenia v prípade uskutočneného očkovania, nedostavenia sa na náhradný termín povinného očkovania alebo odmietnutia povinného očkovania pri podpise dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, prípadne pred tým, ako dôjde k poskytovaniu týchto údajov RÚVZ.
Podľa Tomkovej je rovnako potrebné informovať pacientov a ich zákonných zástupcov už pri poučení o povinnom očkovaní o oznamovacích povinnostiach voči RÚVZ. “Túto skutočnosť je potrebné zaznamenať aj v poučení, ako aj v prípade odmietnutia očkovania,” dodala právnička.
 
Príspevok Právnička: Odosielanie osobných údajov neočkovaných detí hygienikom pri očkovaní je sporné, musia žiadať súhlas rodičov zobrazený najskôr Hlavné správy.