Pozvánka na slávnostnú vernisáž diel zo sympózia ORA ET ARS 2018

Skalka 19. júla 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
V sobotu 21. júla 2018 o 15:00 h sa v historickom areáli bývalého kláštora na Veľkej Skalke uskutoční slávnostná vernisáž – prezentácia výtvarných a literárnych diel vytvorených na sympóziu ORA ET ARS SKALKA 2018. Na vernisáži, ktorej súčasťou je aj kultúrny program, vystúpia aj autori diel. Tento rok privítalo jedno z najstarších pútnickych miest na Slovensku umelcov v júni.

Pozvánka

Medzinárodné výtvarno-literárne sympózium ORA ET ARS – SKALKA vzniklo k úcte a podpore najstaršieho pútnického miesta na Slovensku – Skalky pri Trenčíne a jeho neopakovateľného genius loci. Je tiež venované i pre dnešnú dobu stále aktuálnemu odkazu benediktínskych mníchov a pustovníkov zo Skalky a hlavných patrónov Nitrianskej diecézy sv. Andrejovi-Svoradovi a sv. Beňadikovi. Podujatie sa koná vždy v júni v areáli Malej a Veľkej Skalky pri Trenčíne a uskutočňuje sa so súhlasom nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka.
Jeden, dva či viackrát, sa sympózia v doterajších desiatich ročníkoch 2008 – 2017 zúčastnilo 66 výtvarníkov zo siedmich štátov: Poľska, Českej republiky, Maďarska, Srbska, Ruskej federácie, Nemecka, Španielska a 32 literátov zo Slovenska. V niektorých ročníkoch tvorili autori paralelne vo viacerých sekciách (2008, 2009 a 2010 Daniel Hevier vo výtvarno-literárnej sekcii, v roku 2013 v hudobno-literárnej sekcii Vlastimil Dufka SJ, Daniel Hevier a Sima Martausová, v roku 2015 vo fotograficko-literárnej sekcii Ján Tluka; špecifikom v roku 2010 bola i filmová sekcia s účastníkmi Jaroslavom Pištekom a Danielom Hevierom). Kurátorom sympózia i výstavy po sympóziu je historik a znalec umenia Marián Kvasnička, koordinátorom literárnej sekcie je spisovateľ Rudolf Dobiáš, koordinátorom výtvarnej sekcie je výtvarník Jozef Vydrnák.
Pri výbere účastníkov sympózia sa kladie dôraz na autorov z krajín V4 a na podporu účastníkov z partnerských miest mesta Trenčín, ktoré je hlavným organizátorom podujatia. Významným spoluorganizátorom je i Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Ďalšími spoluorganizátormi sú: Farský úrad Skalka nad Váhom, Beňadik, n. f. a T-Via, o. z. Účastníci vytvorili počas podujatia výtvarné a literárne diela.
TK KBS informoval Jozef Vydrnák.
 
Príspevok Pozvánka na slávnostnú vernisáž diel zo sympózia ORA ET ARS 2018 zobrazený najskôr Hlavné správy.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)