Pozvánka na septembrovú Fatimskú sobotu a Malú púť na hore Zvir

Zvir 25. augusta 2017 ( HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)

Organizátori pozývajú na Fatimskú sobotu na hore Zvir v mesiaci september, ktorá bude spojená s púťou starostov a primátorov a uskutoční sa 2. septembra 2017

Program sa začne o 10:00 h. modlitbou rozjímavého svätého ruženca a pokračovať bude slávením svätej liturgie. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Marcel Pisio, duchovný správca hory Zvir. Po svätej liturgii bude nasledovať požehnanie náboženských predmetov, modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a modlitba zverenia sa pod ochranu Fatimskej Panny Márie.
Zároveň pozývajú na septembrovú Malú púť, ktorá sa bude konať 3. septembra 2017, teda v prvú nedeľu po prvom piatku. Program púte sa začne o 9:00 h. uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Pokračovať bude modlitbou akatistu a svätého ruženca.
Vyvrcholením púte bude slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude otec Martin Zlacký, archieparchiálny vikár Humenského archieparchiálneho vikariátu. Na záver svätej liturgie bude požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.

Hlavné Správy

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.