Litmanová 2. apríla 2019 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Všetci mariánski ctitelia sú pozvaní na program aprílovej fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční v sobotu 6. apríla 2019. Program sa začne o 10:00 h modlitbou rozjímavého svätého ruženca a pokračovať bude slávením svätej liturgie o 10:30 h. Po skončení svätej liturgie bude nasledovať modlitba na úmysel Svätého Otca, modlitba zverenia sa Fatimskej Panne Márii, modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu a Sviatosť pomazania chorých

Ilustračné foto

“Prosíme všetkých, ktorí chcú pristúpiť k tejto sviatosti, aby prišli na horu už vyspovedaní,” avizuje Peter Rusnák.
Pútnici sú pozvaní aj na malú púť, ktorá sa v tomto mesiaci uskutoční 7. apríla 2019, na piatu pôstnu nedeľu. Liturgický program púte sa začne o 9:00 h uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Pokračovať bude modlitbou akatistu a svätého ruženca. Vyvrcholením púte bude slávenie svätej liturgie so začiatkom o 10:30 h. Hlavným slúžiteľom a kazateľom bude Peter Kijovský, rektor Kaplnky Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky na hore Zvir, výpomocný duchovný farnosti Litmanová.
Po svätej liturgii bude posvätenie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.
 
Príspevok Pozvánka na fatimskú sobotu a malú púť na hore Zvir v Litmanovej zobrazený najskôr Hlavné správy.