Beckov 22. marca 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. v Beckove vás v mesiaci apríl pozýva na stretnutia, ktoré sa uskutočnia v priestoroch centra.

Pozvánka

Stretnutie pre manželov UNDER_5 – je zamerané na páry, ktoré sú na začiatku svojho spoločného života a neoslavovali viac ako 5. výročie sobáša. Stretnutie je špecificky zamerané na odhalenie a nápravu problémových situácií a na posilnenie dôvery voči Bohu a životnému partnerovi. Stretnutie UNDER_5 sa uskutoční 20. – 22. apríla 2018. Stretnutie je limitované na max. 12 párov a je povinná registrácia. Informácie nájdete na stránke cne-beckov.sk.
Stretnutie MUŽi je zamerané na mužskú spiritualitu a nie je vekovo obmedzené. Téma stretnutia je “… ku koreňom…” Stretnutie bude prebiehať 6.-7. apríla 2018. Program bude zameraný duchovno-pracovne. Je potrebné sa zaregistrovať. Informácie na stránke cne-beckov.sk, informoval TK KBS br. Felix Mária.
Centrum novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. vzniklo na základe potreby reevanjelizácie kresťanov s strednom veku na Slovensku. Občianske združenie JP2 dostalo dôveru rehole Františkánov, zastúpených provinciálnym ministrom Jeremiášom Danielom Kvakom, a od 13. marca 2013 dostalo do správy budovu bývalého františkánskeho kláštora v Beckove. Duchovnou správou Centra bol poverený Leopold Jaroslav Jablonský.
 
Príspevok Pozvánka na aprílové stretnutia Centra novej evanjelizácie sv. Jána Pavla II. zobrazený najskôr Hlavné správy.