Litmanová 2. novembra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:Michal Petrilák)
 
Pútnické centrum hora Zvir pozýva na sériu troch podujatí, ktoré sa uskutočnia v Litmanovej. Prvou z nich bude adoráciu pred Najsvätejšou Eucharistiou, ktorá bude v piatok 2. novembra od 20:00 do 21:00 h

Ilustračné foto

Ďalším podujatím bude slávenie fatimskej soboty, ktorá sa uskutoční 3. novembra 2018. Program začína o 10:00 h modlitbou rozjímavého svätého ruženca, po ktorom bude o 10:30 h nasledovať svätá liturgia. “Po jej skončení sa spoločne pomodlíme Korunku k Božiemu milosrdenstvu a modlitbu zverenia sa pod ochranu Fatimskej Panny Márie,” informoval TK KBS Peter Rusnák.
Pútnici sú pozvaní aj na malú púť, ktorá sa bude konať 4. novembra 2018. Program Malej púte už začne o 9:00 h uctením si ikony Presvätej Bohorodičky. Pokračovať bude akatistom, po ktorom bude modlitba rozjímavého svätého ruženca. Vyvrcholením púte bude slávenie svätej liturgie, ktorej hlavným slúžiteľom a kazateľom bude Martin Terkanič, správca farnosti Malý Lipník. Po svätej liturgii bude nasledovať požehnanie náboženských predmetov a modlitba Korunky k Božiemu milosrdenstvu.
 

Príspevok Pozvánka na adoráciu, fatimskú sobotu a malú púť na Zvire v Litmanovej zobrazený najskôr Hlavné správy.