Stretli sme sa na pôde Matice s predstaviteľmi Slovákov zo zahraničia. Rada pre Slovákov žijúcich v zahraničí pri Matici prijala na svojom zasadaní viacero odporúčaní, napríklad o zlepšení informovanosti krajanov o publikáciách matičného vydavateľstva, o vhodnosti zviditeľňovať krajanské osobnosti, ktoré sa presadili vo svete, a ďalšie.
Pravdaže, bola reč aj o peniazoch. Naši krajania zo sveta nie sú nadšení, že sa prísľuby zo strany slovenskej vlády na viac peňazí pre nich neplnia. Aj preto Rada odporučila nášmu štátu posilniť dotačný systém Slovákom do zahraničia, lebo tí potrebujú viac peňazí. Bez peňazí totiž ako-tak zelenajúci sa strom slovenského života za našimi hranicami, a to osobitne blízko nich, môže čoskoro úplne vyschnúť.
Vzorom by nám mohli byť naši južní susedia. Všetci dobre vieme o ich veľkorysosti voči tým, ktorí sa v zahraničí hlásia k maďarskej národnosti. Ide najmä o udeľovanie maďarského občianstva, ktoré maďarsky hovoriacim spoluobčanom závidia napríklad Slováci zo Srbska, teda mimo EÚ. A podaktorí sa preto radšej zmenia zo Slovákov na Maďarov! Evidujeme aj toky peňazí z Maďarska k nám. Viktor Orbán napríklad futbalistom Komárna posiela šesť miliónov eur na vylepšenie ich štadióna. Vieme aj o bohatej podpore žiakov a študentov, vzdelávajúcich sa po maďarsky na začiatku každého školského roku. No to, o čom nedávno informovala naša verejnoprávna televízia vo vysielaní pre maďarskú menšinu, znie až neuveriteľne: maďarská vláda vyčlenila viac ako 20 miliónov eur na podporu materských škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Slovensku! Projekty treba predložiť do 22. októbra a finančné prostriedky vyčerpať do konca roka 2018.
Počul som niektorých frflať, čo si to tí Maďari dovoľujú, či je to v súlade s tým, či s tým… To je náš typický prístup: nadávame na iných. Neuvedomujeme si, že to nepomôže ničomu, našim zahraničným Slovákom už tobôž. Pomohol by im aspoň taký druh „reciprocity“: čo dajú oni našim občanom s maďarským jazykom, to dáme my ich občanom so slovenským jazykom. Keď už napríklad nemáme nijakej vôle učiť dejepis po slovensky a zo slovenských učebníc na všetkých školách na Slovensku. Ako je to bežné v Maďarsku. Poučíme sa niekedy?

1. 10. 2017.

Ing. Marián Tkáč, predseda MS