Bratislava 6. januára 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)

Potravinárska komora Slovenska (PKS) v roku 2017 očakáva rastúce problémy v zabezpečovaní dostatku pracovnej sily, a to bez ohľadu na ich kvalifikáciu. V prípade menej kvalifikovaných zamestnancov je problémom uspokojiť rastúce mzdové požiadavky pri súčasnom zachovaní cenovej konkurencieschopnosti výroby. Uviedol to prezident PKS Daniel Poturnay.

Na snímke prezident Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Daniel PoturnayNa snímke prezident Potravinárskej komory Slovenska (PKS) Daniel Poturnay

Nevyhnutné riešenie v podobe investícií do automatizácie a nových technológií s nižšími nárokmi na pracovnú silu však podľa neho naráža jednak na vyčerpané prostriedky z Programu rozvoja vidieka a na druhej strane na problémy s umiestnením nových výrobkov na trhu, ktorý je v dôsledku spotrebiteľského nacionalizmu okolitých krajín značne obmedzený.

V prípade kvalifikovanej pracovnej sily v odvetví potravinárstva sa nedostatok podľa Poturnaya prejavuje na všetkých stupňoch, či sa hovorí o stredných odborných kádroch alebo o vysokoškolsky vzdelaných pracovných silách. Prejavuje sa vysokou fluktuáciou v odvetví, nákladmi na dodatočné vzdelávanie, rekvalifikácie, ktoré sa javia ako neefektívne, keďže zamestnanci nezostávajú v tomto odvetví dlhodobo pracovať. Z tohto dôvodu je potrebné, aby ministerstvo pôdohospodárstva iniciovalo v spolupráci s rezortom školstva opatrenia, ktoré prispôsobia školskú sieť a zameranie škôl potrebám zamestnávateľov.

V novom roku 2017 má PKS záujem rozvíjať spoluprácu s rezortom pôdohospodárstva, kde je priestor na zintenzívnenie dialógu. Komora očakáva, že domáce potravinárstvo a jeho podpora budú prioritou tohto rezortu a bude nadväzovať na užitočný dialóg so zástupcami ministerstva na decembrovom rokovaní Valného zhromaždenia PKS v Turčianskych Tepliciach.

“Podpora potravinárskeho priemyslu by sa mala odvíjať od reálnych potrieb sektora a smerovať k tým podnikom, ktoré tvoria chrbticu potravinárskeho priemyslu na Slovensku. Prijímané opatrenia by sa mali vydiskutovať, prijímať v úzkej spolupráci s ich zástupcami a mali by smerovať k zvyšovaniu konkurencieschopnosti, potravinovej sebestačnosti a k prispôsobeniu systému vzdelávania potrebám trhu práce. Rovnako dôležité je však aj aktívne pracovať proti takým návrhom regulácií zo strany iných rezortov, ktoré prinášajú sťaženie podmienok podnikania v potravinárskom priemysle,” doplnil Poturnay.

S cieľom riešenia problémov v dodávateľsko-odberateľských vzťahoch sa podľa neho založila aj európska platforma Supply Chain Initiative, ktorá chce hľadať riešenia prednostne dohodou medzi potravinármi a obchodníkmi. PKS má záujem túto iniciatívu posunúť aj na národnú úroveň a v spolupráci so Slovenskou alianciou moderného obchodu (SAMO) má za cieľ v roku 2017 založiť na Slovensku národnú platformu pre férové obchodné vzťahy.

“Základom pre vytvorenie a fungovanie Národnej platformy pre férové obchodné vzťahy je dohoda, že združenie nebude formálne, ale bude riešiť reálne problémy medzi dodávateľmi a odberateľmi,” dodal Poturnay.