Bratislava 3. apríla 2020 (SITA/HSP/Foto:SITA/Národná rada SR)

Zamestnávateľom a povinne poisteným samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO), ktorých obrat alebo príjem z podnikania klesol najmenej o 40 percent, sa posunie splatnosť poistného na sociálne a zdravotné poistenie za marec z apríla na koniec júla tohto roka. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý parlament posunul do druhého čítania

Ilustračné foto: Na snímke poslanci počas rokovania Národnej rady SR

Spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania má stanoviť vláda nariadením. „Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti,“ uvádza sa v schválenom materiáli. Vláda bude môcť zároveň nariadením stanoviť aj ďalšie obdobie, ktorého sa bude týkať odklad povinnosti platenia poistného. Za posunutie návrhu novely zákona do druhého čítania hlasovalo 108 poslancov, jeden prítomný zákonodarca nehlasoval.

Do druhého čítania poslanci posunuli aj návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením COVID-19 v oblasti zdravotníctva. Distribúcia osobných ochranných prostriedkov sa podľa návrhu zákona obmedzí. „Zakazuje sa počas krízovej situácie predávať alebo prevádzať osobný ochranný prostriedok, ktorý je filtračnou tvárovou polmaskou kategórie FFP2, FFP3,“ uvádza sa v návrhu zákona. Výnimkami v tomto zákaze sú napríklad poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, zdravotnícki pracovníci či orgány štátnej správy alebo územnej samosprávy. Ak niekto takýto ochranný prostriedok predá, môže dostať pokutu od Slovenskej obchodnej inšpekcie v sume od tisíc do 10-tisíc eur. Za posunutie návrhu novely zákona do druhého čítania hlasovalo všetkých 112 prítomných poslancov.

Všetci sme dnes kvôli koronavírusu v zlej situácii.
Hlavným správam
zásadným spôsobom klesli príjmy z reklamy.
O to viac preto dnes potrebujeme Vašu podporu.
Bez vašej pomoci nedokážeme prekonať toto obdobie.

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj