Banská Bystrica 10. februára 2019 (SITA/HSP/Foto: TASR- Milan Kapusta)
 
Krajský súd v Banskej Bystrici tento týždeň zrušil záverečné stanovisko z posúdenia vplyvov Malej vodnej elektrárne (MVE) Hronský Beňadik na životné prostredie, kde sa konštatovalo, že jej vplyv nebráni jej povoleniu. Súd rozhodol, že posúdenie vplyvov MVE na životné prostredie prebehlo v rozpore so zákonom

Ilustračné foto

Na súd sa obrátili miestni obyvatelia, ktorí spolu s ochranárskymi organizáciami Rieka – združenie na ochranu vodných tokov a Združením Slatinka, napadli proces posudzovania vplyvov na životné prostredie.
„Je poburujúce, ak v procese posudzovania vplyvov tejto stavby na životné prostredie nebola zohľadnená ani len skutočnosť, že elektráreň môže negatívne ovplyvniť vládou odsúhlasené chránené územie európskeho významu Stredný tok Hrona,“ konštatovala Martina Paulíková zo Združenia Slatinka.
Nedostatočné posúdenie vplyvov na životné prostredie v prípade MVE Hronský Beňadik kritizoval aj Svetový fond pre ochranu prírody (WWF), ktorý podporil podanie žaloby.
“Na slovenských riekach sme postavili už viac ako tisícku rôznych bariér. Najviac je ich práve na Hrone či na Váhu,“ zdôraznila Miroslava Plassmann, riaditeľka WWF Slovensko. MVE podľa nej bránia migrácií rýb a menia charakter rieky z tečúcej na stojatú vodu. Slovensko tak prichádza o celé populácie rýb a vodných organizmov.
„Aj výstavba MVE pri Hronskom Beňadiku môže mať významný negatívny vplyv najmä na prúdomilné ryby, ktoré sú predmetom ochrany v území európskeho významu Stredný tok Hrona. Opomenutie zhodnotenia vplyvov stavby na chránené druhy je porušením európskej Smernice o biotopoch,“ uviedla Plassmann.
Žalobcovia tiež upozornili, že plánovaná malá vodná elektráreň je navrhnutá v rozpore s územným plánom Banskobystrického samosprávneho kraja.
Odporcovia výstavby MVE Hronský Beňadik podali súdnu žalobu v spolupráci s právnikmi organizácie VIA IURIS, ktorá miestnym občanom a ochranárom pomáha aj v iných kauzách týkajúcich sa povoľovania malých vodných elektrární na rieke Hron, ako je napríklad plánovaná výstavba MVE Iliaš pri Banskej Bystrici, či MVE Žiar nad Hronom.
„Kompetentné štátne orgány v tomto prípade nepostupovali tak, ako im prikazuje zákon. Nebyť aktívnych občanov a environmentálnych organizácií, ktoré na vec upozornili, realizoval by sa negatívny zásah do prírodného prostredia rieky Hron na základe nezákonného posúdenia jeho možných vplyvov na životné prostredie. Opäť sa ukázalo, akú významnú úlohu pri ochrane životného prostredia zohráva aktívna občianska verejnosť,“ povedal Imrich Vozár, právnik združenia VIA IURIS.
 
Príspevok Posúdenie vplyvov vodnej elektrárne Hronský Beňadik na životné prostredie prebehlo v rozpore so zákonom zobrazený najskôr Hlavné správy.