Bratislava 26. septembra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
“Spoločne s mladými prinášajme evanjelium všetkým” – je názov posolstva pápeža Františka k Svetovému dňu misií 2018. Sláviť ho bude 21. októbra 2018. Slovenský preklad posolstvo dnes zverejnila na svojej webstránke www.kbs.sk Konferencia biskupov Slovenska. Posolstvo preložila vedúca prekladateľského oddelenia KBS Mária Spišiaková. Slovenský preklad je možné nájsť TU

Ilustračné foto

Keďže tento rok bude v októbri prebiehať Synoda biskupov o mladých, pápež sa v posolstve obracia osobitne na túto generáciu. “Tým, že sa obraciam na vás, chcem osloviť všetkých kresťanov, ktorí v Cirkvi prežívajú dobrodružstvo svojho života ako Božie deti. K takémuto osloveniu všetkých prostredníctvom dialógu s vami ma vedie presvedčenie, že kresťanská viera ostáva stále mladá, keď sa otvorí poslaniu, ktoré jej Kristus zveril. Misijná činnosť totiž upevňuje vieru (porov. encyklika Redemptoris missio, 2), ako napísal sv. Ján Pavol II., pápež, ktorý tak veľmi miloval mládež a bol jej oddaný. Slávenie synody v Ríme toho roku v  misijnom mesiaci októbri nám ponúka príležitosť lepšie pochopiť vo svetle viery to, čo chcel Pán Ježiš povedať vám, mladým ľuďom, a vaším prostredníctvom všetkým spoločenstvám veriacich,” prihovára sa v posolstve Svätý Otec František.
Viac posolstiev a dokumentov je možné nájsť na stránke KBS.
 

Príspevok Posolstvo Svätého Otca Františka na Svetový deň misií je na webe KBS zobrazený najskôr Hlavné správy.