Bojnice 16. decembra 2018 (HSP/Foto: NaseBojnice)
 
Posledný predvianočný víkend Bojnice už po piaty raz ožijú tradičným podujatím Bojnický Kračún, s hudobným i divadelným programom, tradičnými vianočnými trhmi a gastro špecialitami

Snímka z podujatia Bojnícky Kračún

Festival zimného slnovratu ako slovansko-prírodná slávnosť s umelecko-remeselným jarmokom, ktorý sa koná každoročne vo vianočnom období na námestí v Bojniciach, prináša vianočnú náladu, zaujímavý kultúrny program pre deti a dospelých, tradičné remeselné výrobky a varené i pečené delikatesy.
Podujatie Bojnický Kračún tradične organizuje Občianske združenie Naše Bojnice, ktoré  rozvíja kultúrne, spoločenské, občianske, odborné a ekonomické aktivity smerujúce k všestrannému občianskemu rozvoju Bojníc, blízkeho regiónu, jeho občanov, inštitúcií a návštevníkov. Zastupuje svojich členov a ich záujmy pri tvorbe návrhov pre orgány verejnej a štátnej správy, VZN, voči verejným inštitúciám, presadzuje kultúrne, občianske spoločenské a ekonomické záujmy svojich členov aj blízkeho regiónu.
Toto združenie organizuje kultúrne a spoločenské akcie regionálneho, celoštátneho aj medzinárodného významu, odborné konferencie a workshopy pre svojich členov, partnerov odbornú aj laickú verejnosť na témy súvisiace s činnosťou Združenia.
Občianske združenie Naše Bojnice zlepšuje informovanosť odbornej aj laickej verejnosti o kultúrnych, turistických spoločenských aj ekonomických hodnotách, činnostiach aj možnostiach regiónu Bojnice v spolupráci s inštitúciami, podnikateľmi a inými občianskymi združeniami s podobnými cieľmi v regióne Bojnice.
A v neposlednom rade naše združenie realizuje činnosť vedúcu k záchrane životného prostredia a rekonštrukciám a využitiu bojnických kultúrnych a historických pamiatok.
 
Príspevok Posledný predvianočný víkend v Bojniciach sa znova bude konať tradičné podujatie Bojnický Kračún zobrazený najskôr Hlavné správy.