Bratislava 22. mája 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)
 
Správy o činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) a Vojenského spravodajstva (VS) dostali v pléne Národnej rady (NR) SR zelenú. Dokumenty, o ktorých snemovňa rokovala ešte minulý týždeň utajenom režime, podporilo 87, respektíve 103 poslancov.

Ilustračné foto

V správe o činnosti SIS, ktorá bola zverejnená, sa uvádza, že z pohľadu teroristických hrozieb hodnotí tajná služba bezpečnostnú situáciu v SR v roku 2017 ako stabilnú, bez zásadných zmien v porovnaní s rokom 2016. SIS nezaznamenala spravodajské poznatky, ktoré by viedli k reálnej teroristickej hrozbe na území SR alebo proti jej záujmom v zahraničí.
“Potenciál teroristickej hrozby voči SR mal mierne vzostupnú tendenciu predovšetkým v dôsledku nárastu počtu úspešne dokonaných i zmarených teroristických útokov a individuálnych násilných incidentov, ktorým čelili niektoré európske štáty v uplynulom roku najmä zo strany prívržencov džihádu,” uvádza sa ďalej v správe.
Spravodajské zameranie SIS v oblasti odhaľovania aktivít organizovaného zločinu na Slovensku sa sústreďovalo v minulom roku najmä na ekonomickú trestnú činnosť a zahraničné organizované skupiny zasahujúce svojimi aktivitami SR. V rámci monitorovania a odhaľovania ekonomickej trestnej činnosti bola venovaná pozornosť podvodom s daňou z pridanej hodnoty (DPH) a so spotrebnými daňami, t. j. podvodom s liehom, tabakovými výrobkami a minerálnymi olejmi.
“Tieto podvody v najväčšom rozsahu páchajú medzinárodné siete podvodníkov s navzájom prepojenými a spolupracujúcimi obchodnými spoločnosťami, ktorí pôsobia na území viacerých štátov, čo sťažuje odhaľovanie a dokazovanie ich trestnej činnosti. Z uvedených dôvodov sa preto v oblasti medzinárodnej ekonomickej kriminality zintenzívnila spolupráca SIS so zahraničnými spravodajskými službami,” konštatuje tajná služba.
V minulom roku SIS monitorovala aj vývoj situácie na hlavných migračných trasách smerujúcich do EÚ, kde pokračoval trend poklesu počtu nelegálnych migrantov a utečencov. “Najsilnejší tlak nelegálnych migrantov a utečencov bol v roku 2017 zaznamenaný na centrálnej stredomorskej migračnej trase vedúcej z Líbye do Talianska, ktorá je hlavnou trasou vstupu nelegálnych migrantov do EÚ. Spolupôsobením viacerých faktorov, najmä však intenzívnejšej a efektívnejšej intervencii líbyjskej pobrežnej stráže podporovanej EÚ v boji proti nelegálnej migrácii, došlo v druhej polovici roka 2017 k výraznému poklesu počtu prichádzajúcich migrantov a utečencov na uvedenej trase,” uvádza sa ďalej v správe.
V oblasti boja proti extrémizmu SIS vlani venovala spravodajskú pozornosť hlavným predstaviteľom pravicovej extrémistickej (PEX) scény, ktorých aktivity sa sústreďovali najmä na kritiku štátnych orgánov SR, euroatlantických štruktúr a migračnej politiky EÚ. “Jednou zo stabilných tém predstaviteľov slovenskej PEX scény bolo upriamovanie pozornosti verejnosti na neriešenie rómskej problematiky v SR. Viaceré verejné akcie a aktivity predstaviteľov slovenskej PEX scény mali súvis s voľbami do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa uskutočnili v novembri 2017. Neregistrovaná organizácia združujúca osoby so záujmom o vojenskú problematiku pokračovala v organizovaní pravidelných výcvikov svojich stúpencov, v nábore nových členov a vlastnej prezentácii na verejnosti,” dodáva SIS.
Exminister obrany Ľubomír Galko (SaS) ohľadom oboch tajných služieb poznamenal, že je viacero sfér, v ktorých konajú duplicitne, a to v oblasti boja proti terorizmu, kybernetickej bezpečnosti a v boji proti nelegálnej migrácii. Pri lepšej deľbe práce by tam bol podľa neho priestor na šetrenie.
Predsedu Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti SIS Gábora Grendela (OĽaNO) zase zaujala zmienka o prepojení organizovaného zločinu na príslušníkov polície, prokuratúry, justície bez konkrétnych informácií o tom, o akých príslušníkoch konkrétne hovoríme. “Je to pochopiteľné, že pokiaľ ide o tzv. živé veci, nie je dobré, aby poslanci NR SR boli oboznamovaní, ktorí príslušníci alebo funkcionári sú v hľadáčiku tajných služieb,” doplnil. Podľa Grendela však akékoľvek prepojenie organizovaného zločinu na tieto štruktúry je vážna vec.
 
Príspevok Poslanci dali zelenú správam o činnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva zobrazený najskôr Hlavné správy.