Bratislava 30. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Pôrod v zahraničí nárok na materské neovplyvní, informuje o tom v tlačovej správe Sociálna poisťovňa (SP). “Ak sa matke, ktorá je nemocensky poistená v Sociálnej poisťovni, to znamená podľa právnych predpisov platných na Slovensku, narodilo dieťa v zahraničí, pri splnení ostatných podmienok sa na jej nároku na dávku materské nič nemení,” konštatuje hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder

Ilustračné foto

Ako uviedol, matka sa však musí obrátiť na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Postup, predovšetkým predkladanie potrebných dokumentov, sa líši podľa toho, akú dohodu má Slovenská republika so štátom, v ktorom sa dieťa narodilo.

V prípade, že pôrod nastal v niektorom z členských štátov EÚ, pobočke Sociálnej poisťovne treba predložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára z danej krajiny, pričom stačí predložiť originál, nevyžaduje sa preklad do slovenčiny. “Ak poistenka porodila na území štátu, s ktorým má SR uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, pričom predmetom tejto zmluvy sú aj nemocenské dávky, Sociálna poisťovňa akceptuje potvrdenia a tlačivá vystavené v tomto zmluvnom štáte,” informuje poisťovňa.

Ako ďalej uviedla, ak pôrod nastal na území štátu, s ktorým Slovenská republika nemá uzatvorenú zmluvu o sociálnom zabezpečení, avšak tento štát pristúpil k Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín, tlačivo vystavené ošetrujúcim lekárom v takomto štáte musí byť osvedčené tzv. apostilou, teda osvedčením hodnovernosti verejnej listiny príslušným orgánom. “Ak ide o štát, ktorý nepristúpil k spomínanému dohovoru, osvedčenie hodnovernosti verejnej listiny sa vyžaduje u rôznych orgánov, viac informácií k tejto téme poskytuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,” dodal hovorca Sociálnej poisťovne.

Spolu s uvedeným tlačivom je pobočke Sociálnej poisťovne potrebné zaslať neformálnu žiadosť, ktorá má obsahovať meno a priezvisko poistenky, rodné číslo, adresu trvalého alebo prechodného pobytu v SR, poistný vzťah, z ktorého si uplatňuje nárok na materské, dátum, od ktorého si uplatňuje nárok na materské a jeho výplatu, spôsob výplaty materského, dátum žiadosti a podpis. Takúto neformálnu žiadosť môže poistenka priložiť aj k žiadosti o materské vystavenej v rámci EÚ, ak vnútroštátne tlačivo danej krajiny tieto údaje neobsahuje.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj