Poprad 12. októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Mesto Poprad bude v budúcom roku hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške takmer 65,4 milióna eur, čo je o približne 16 miliónov eur viac oproti schválenému rozpočtu na tento rok. Rozpočet s výhľadom na roky 2021 a 2022 schválili poslanci počas dnešného zasadnutia mestského zastupiteľstva. Popradská samospráva na budúci rok počíta s investičnými akciami vo výške 15,6 milióna eur

Ilustračné foto

Veľký balík financií pôjde na športovú infraštruktúru, ale mesto investuje aj do mestských komunikácií, škôl aj prípravy nájomného bývania. V rámci investičných zámerov mesta do ďalších rokov sa počíta aj s prijatím 20-miliónového úveru, ktorý dnes odobrili poslanci.

Navrhovaný rozpočet bežných príjmov na rok 2020 vo výške 49,7 milióna eur je v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2019 o 7 miliónov eur vyšší. Prispieť má k tomu aj príjem vo výške 2,2 milióna eur z miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorých zvýšenie, v niektorých prípadoch až dvojnásobné, schválili poslanci po polhodinovej búrlivej diskusii ešte pred hlasovaním o rozpočte.

Návrh rozpočtu bežných výdavkov počíta so sumou 49,2 milióna eur. Najviac financií, viac ako 22 miliónov eur, pôjde na vzdelávanie. Oproti schválenému tohtoročnému rozpočtu ide o nárast o 3,4 milióna eur, čo súvisí najmä s predpokladaným 10-percentným nárastom platových taríf pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školstva. Na dotácie mesto vyčlenilo 1,26 milióna eur, z nich najviac je určených na šport, a to 742-tisíc eur. Potenciálny prebytok v bežnom rozpočte vo výške 465-tisíc eur chce mesto použiť na splácanie istiny z úverov a krytie kapitálových výdavkov, uvádza sa v materiáli, ktorý na rokovanie predložila vedúca ekonomického odboru Adriana Sedláková.

Popradská samospráva plánuje na budúci rok investičné akcie vo výške 15,6 milióna eur, čo je o 8,8 milióna eur viac ako v tomto roku. Dva milióny eur by mali ísť na výkup pozemkov a viac ako 600-tisíc eur na revitalizáciu cintorína vo Veľkej. V úseku dopravy a komunikácie sa počíta so sumou 2,8 milióna eur, plánuje sa napríklad úprava križovatky ulíc J. Curie a Baníckej pri nemocnici či výstavba viacpodlažného parkoviska na sídlisku Juh III. Viac ako 1,2 milióna eur je rozpočtovaných na rekonštrukcie škôl, predovšetkým modernizáciu odborných učební základných škôl. Na športovú infraštruktúru pôjde 6,4 milióna eur. Veľkou investíciou bude výstavba krytej tréningovej haly za 4,66 milióna eur, na ktorú mesto získalo dvojmiliónovú dotáciu od vlády. Na rekonštrukčné práce na zimnom štadióne je vyčlenených takmer 390-tisíc eur. Počíta sa tiež s výstavbou ľadovej plochy na starom Juhu za 1,3 milióna eur. Na revitalizáciu priestorov na Námestí sv. Egídia vyčlenili dva milióny eur.

Sme pod neustálym tlakom
Mnohým kruhom nevyhovuje existencia Hlavných správ
Podporte jediné väčšie nezávislé médium na Slovensku

č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj