Poprad 5. septembra 2019 (SITA/HSP/Foto:Facebook)

Poplatky za sociálne služby v Poprade sa od novembra výrazne zvýšia. Napríklad v Zariadení pre seniorov sa mesačný poplatok za prijímateľa zvýši zo 194 eur na 270 eur, v Zariadení opatrovateľskej služby z 236 eur na 320 eur. V zariadeniach starostlivosti o deti do troch rokov, teda jasliach, rodičia zaplatia o 60 eur viac, doteraz bol poplatok 280 eur, po novom 340 eur

Na snímke Anton Danko

Zvýšia sa aj poplatky za opatrovateľskú a prepravnú službu, v dennom centre i v jedálňach za stavovanie dôchodcov. Ide však o orientačné sumy, pri stanovení konečného poplatku sa bude posudzovať prípad od prípadu, napríklad aj podľa stupňa odkázanosti a podobne. Poplatky upravuje nové všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré dnes prijali poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva. Nadobudne účinnosť 1. novembra tohto roka.

V dôvodovej správe, ktorú predložila vedúca sociálneho odboru na Mestskom úrade v Poprade Petra Závacká, sa uvádza, že výška úhrad za poskytované sociálne služby sa neupravovala od roku 2008. Mesto tak prijatím nového VZN reaguje na zvyšujúci sa dopyt po sociálnych službách a zvyšovanie nákladov v súvislosti s ich poskytovaním. Podľa správy prihliadalo na opakované zvýšené cien prevádzkových nákladov, potravín a podobne, mieru inflácie, rast platov personálu, valorizáciu platov zamestnancov v rámci zákona či zvyšovanie kvality poskytovaných služieb v zmysle platnej legislatívy. Mesto tiež pripomenulo, že za sledované obdobie dochádzalo aj k zvyšovaniu všetkých druhov dôchodkov. Samospráva zároveň garantuje, že si Poprad naďalej udrží líderskú pozíciu poskytovania kvalitných a hlavne cenovo prijateľných sociálnych služieb.

Plány mesta dnes počas zasadnutia vyvolali búrlivú diskusiu medzi poslancami. Poslanec Peter Dujava upozornil na to, že nárast poplatkov môže spôsobiť pre nižšie príjmové skupiny obyvateľov poberajúce minimálnu výšku starobného dôchodku nedostatok týchto služieb. S nárastom poplatkov síce súhlasil, no prišiel s vlastným návrhom úpravy cien, ten však nakoniec poslanci neschválili. Proti výraznému nárastu platieb bol aj poslanec František Majerský. „Mali sme to robiť postupne a riešiť to každoročne,“ poznamenal. S jeho vyjadrením súhlasil aj primátor Anton Danko, podľa ktorého sa mali poplatky v minulosti zvyšovať priebežne a citlivejšie. “Hlásim sa k tomu aj ja, že od roku 2008 sme viacerí, ktorí tu sedíme, zodpovední za to, že sa to priebežne nezvyšovalo,” dodal.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj