Európsky parlament vyjadril vo štvrtok hlboké znepokojenie nad návrhom zákona, ktorý by v Poľsku mohol trestať učiteľov sexuálnej výchovy väzením. Hlavným cieľom vlády je však nepropagovať sex mladistvým a dať stopku pedofílii

Ilustračné foto

Poslanci v nelegislatívnom uznesení schválenom pomerom hlasov 471 (za): 128 (proti): 57 (zdržalo sa hlasovania) kritizovali legislatívny návrh, ktorý by výučbu sexuálnej výchovy pre maloleté osoby postavil v Poľsku mimo zákon.

Podľa pozmeneného znenia novely zákona zameraného na boj proti pedofílii by učitelia sexuálnej výchovy mohli byť za svoju činnosť potrestaní odňatím slobody až na tri roky, pričom alternatívny návrh zvyšuje hornú sadzbu až na päť rokov.

V súčasnosti nie je v Poľsku sexuálna výchova zavedená na školách. K deťom sa v školách dostáva na základe autonómie škôl spadajúcich pod lokálne samosprávy. Sexuálna výchova sa teda dostane k deťom cez predmet, ktorý ich má “pripravovať na rodinný život.” Štát a častokrát ani zriaďovateľ škôl nemá dopad na to, čo sa na školách vyučuje. Práve preto sa poľská vláda rozhodla definovať, čo bude na školách zakázané vyučovať.

Ignacy Dec zo Swidnice sa v tejto súvislosti nedávno vyjadril, že Cirkev je znepokojená ako sa v poľských škôlkach a školách zavádzajú sexuálne programy pre deti tak, ako ich propaguje Svetová zdravotnícka organizácia. “Je znepokojujúce, že pri tomto asistuje lokálna administratíva,” uviedol biskup.

Európsky parlament odsúdil nedávny vývoj v Poľsku, ktoré sa podľa poslancov vydalo cestou nepravdivých informácií, stigmatizácie a zákazu sexuálnej výchovy. Poslanci vyzvali poľský parlament, aby tento návrh zákona, ktorý predstavuje ďalší pokus o obmedzenie sexuálnych a reprodukčných práv v Poľsku, neprijal – pod sexuálnymi a reprodukčnými právami sa rozumie užívanie abortívnej antikoncepcie a potraty.

Zdroj