Varšava 20. augusta 2017 (TK KBS/HSP/Foto: TK KBS)

Poľská občianska iniciatíva #StopAbortion plánuje od septembra zbierať podpisy s cieľom dosiahnuť, aby poľský parlament vyňal zo zákona eugenický potrat. Týmto spôsobom chce chrániť pred odstránením nenarodené deti, u ktorých sa predpokladá možný hendikep. Kampaň potrvá tri mesiace a aby mohla byť petícia podstúpená poľskému parlamentu, je potrebné zozbierať 100.000 podpisov
Poľskí biskupi sú za iniciatívu #StopAbortion: Zastavte eugenické potraty

Podporu pre #StopAbortion deklarovali aj poľskí katolícki biskupi, ktorí o iniciatíve hovorili počas svojho 376. plenárneho zasadnutia. “Biskupi podporujú výzvu, aby zákon plne rešpektoval počaté dieťa a jeho ústavné právo na život”, zaznelo v stanovisku na tlačovej konferencii v Zakopanom. Do celého Poľska vyslali výzvu podporiť iniciatívu modlitbou.
Pred začiatkom zbierania podpisov zaslala európska federácia One of Us (Jeden z nás) vyhlásenie poľskej vláde, v ktorom iniciatívu #StopAbortion podporuje a vládu žiada o kroky, ktoré budú viesť k zlepšeniu ochrany nenarodených. Vykonávanie potratov nenarodených s diagnostikovaným hendikepom ide podľa One of US proti európskym hodnotám.
Jaime Mayor Oreja, prezident One of Us, zdôraznil: “Zákaz eugenického potratu by bol veľkým víťazstvom ochrany života a ľudskej bytosti v Európe”. Mohol by viesť k nastoleniu štandardov novej civilizácie rešpektujúcej život občanov a povzbudiť ostatné krajiny, aby nasledovali tento príklad.”
Čestný prezident One of Us a bývalý sudca Najvyššieho talianskeho súdu Carlo Casini dodal: “Potrat z eugenických dôvodov predpokladá diskrimináciu chorých ľudských bytostí vo vzťahu k zdravým. Je v rozpore s konceptom ľudskej dôstojnosti, rovnakej pre všetkých a za každých okolností, a ktorá je základom ľudských práv”.
Jeho pohľad zdieľa aj Thierry de la Villejegu, viceprezient One of Us a výkonný riaditeľ nadácie Jérôma Lejeuna: “Francúzsko si je veľmi dobre vedomé, že potrat je smutná cesta vedúca v k drastickej eugenike. Je namierený proti úcte patriacej každej ľudskej osobe a proti solidarite s najslabšími ľudskými bytosťami.”
Jakub Bałtroszewicz, generálny sekretár One of Us a prezident poľskej organizácie Jeden z nas a Marek Jurek, člen exekutívneho výboru One of Us, poďakovali všetkým za šírenie a podporu poľskej občianskej iniciatívy. “S medzinárodnou podporou Federácie One of Us, ktorá je zložená z 39 organizácií z takmer 20 európskych krajín, pociťujeme, máme vážnu povinnosť pokračovať v získavaní širokej podpory v poľskej spoločnosti a upozorniť náš parlament na potrebu zmeny zákona pre ochranu najslabších, ktorí sú „jedni z nás”, zôraznil Bałtroszewicz.
Občianska Iniciatíva StopAbortion začne so zbieraním podpisov začiatkom septembra a bude pokračovať v nasledujúcich troch mesiacoch. Aj keď predloženie do parlamentu si vyžaduje 100.000, organizátori veria v pol milióna podpisov.
ONE OF US je najväčšou pro-life organizáciou v Európe. Spája 39 organizácií z dvadsiatky Európskych krajín. Bola vytvorená na základe rovnomennej európskej iniciatívy, ktorá zozbierala 2 milióny podpisov s cieľom zakázať financovanie potratov a pokusov na embryách z verejných peňazí.