Bratislava 14. apríla 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Lukáš Grinaj)
 
Nepriaznivé počasie v uplynulých týždňoch (vysoká pôdna vlhkosť, atmosférické zrážky) výrazne obmedzovalo začiatok jarných prác. V 13. týždni tohto roka preto poľnohospodári začínali s prácou len na územiach s dostatočne preschnutými pôdami. Následne v 14. týždni sa už vďaka priaznivému počasiu na väčšine územia našej krajiny poľné práce naplno rozbehli. Uviedol to pre TASR Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Ilustračné foto

“Vďaka priaznivému počasiu sa najviac darilo poľnohospodárom v najjužnejších oblastiach Slovenska. Jarné práce plynule pokračujú. V okrese Komárno bola ukončená už aj sejba jarného jačmeňa a jarnej pšenice. Začala sa sejba slnečnice a niektoré podniky začali aj sejbu kukurice. Poľnohospodári pokračujú podľa harmonogramu aj so sejbou cukrovej repy a vysádzajú sa aj zemiaky. Ich výmera je však oveľa menšia ako v predchádzajúcich rokoch,” priblížil.
Naopak, v severných regiónoch Slovenska sa v mnohých prípadoch osev jarných plodín ešte podľa Korpáša nezačal. Poľnohospodári sa najviac venovali prihnojovaniu ozimín. Vo viacerých regiónoch východnej časti krajiny je orná pôda ešte prevlhčená. V okresoch Kežmarok či Poprad poľnohospodári dúfajú v priaznivejšie počasie. Západ Slovenska hlási osevné aj sadbové práce. Ešte v tomto týždni plánujú poľnohospodári zasiať slnečnicu či zemiaky. Problémy im často spôsobuje premnoženie hraboša poľného.
Korpáš dodal, že SPPK vykonáva monitoring jarných prác od 13. týždňa, pričom prvotné hlásenia boli zamerané najmä na stav porastov, prípadné škody spôsobené počasím, alebo na škody spôsobené poľovnou zverou. SPPK spracováva hlásenia z jednotlivých regiónov Slovenska či priamo od poľnohospodárskych subjektov.
 
Príspevok Poľné práce sa v 14. týždni naplno rozbehli na väčšine územia SR zobrazený najskôr Hlavné správy.