Bratslava 16. marca 2019 (HSP/Foto:Stranapriamdemokracia)
 
V predvečer prvého kola prezidentských volieb na Slovensku (16.3.2019) a niekoľko týždňov pred voľbami do Európskeho parlamentu (25.5.2019) znovu na seba upozornil na slovenskej politickej scéne čiastočne netradičný politický subjekt s názvom Priama Demokracia. Subjekt sa na čele s Ibim Maigom do EP chce venovať najmä problémom, ktoré vyplývajú z migrácie z Afriky a Ázie do Európy a prekvapivo aj nenarodeným deťom 

Na snímke Ibrahim Maiga a predseda strany Marek Géci

Politická strana Priama Demokracia si kladie za cieľ presadiť naozaj nosné prvky priamej demokracie v súčasnej vrcholovej politike, pričom dôraz kladie najmä na využívanie možností referenda občanmi Slovenska.
Podľa vedenia strany Priama Demokracia by sa tak mohli občania priamo a vo zvýšenej miere spolupodieľať na smerovaní a ďalšom vývoji krajiny a nestávali by sa tak len rukojemníkmi slovenských politických elít. Vykonať dnes priame a hlavne funkčnéreferendum na Slovensku je technicky možné bez problémov, pochopiteľne k tomu chýba politická vôľa a chuť súčasných politických elít.
Možno nebude ďaleko od pravdy tvrdenie, že najväčší problém pre priame referendum na Slovensku predstavujú niektorí členovia notoricky známych politických strán na Slovensku, ktorí si už zvykli na existujúci politický systém, pri ktorom sa raz za štyri roky zúčastnia„povinných politických tančekov“ v rámci predvolebného boja a keď sa im podarí dostať do parlamentu, alebo sa im podarí v ňom znova upevniť svoje pozície, tak sa takmer okamžite začnú vnímať ako novodobá aristokracia, ktorá má neodškriepiteľné právo riadiť osudy Slovenska, povinnosťou občanov je samozrejme vyvolenú kastu politikov poslúchať a nekritizovať. Podľa viacerých indícií niektorí z vrcholových politikov na Slovensku v minulosti i dnes presadzovali i presadzujú v krajine predstavy rôznych záujmových skupín, čo im prináša ekonomické výhody.

Na Slovensku sme už teda pomerne dlho svedkami orwellovského „Všetci sme si rovní, niektorí však rovnejší“. Azda ani netreba pripomínať, že štát, ktorý na jednej strane prenasleduje za daňové nezrovnalosti drobných živnostníkov, aby na druhej strane mohol úctivo zamietnuť pod koberec kauzy niektorých politických elít je minimálne morálne prehnilý a vnútorne nepevný. Referendum je vnímané takýmito elitami ako príliš radikálny nástroj, ktorému sa treba radšej vyhnúť.
Je teda evidentné, že občanov Slovenska mnohí príslušníci klasických politických elít na Slovensku už dlhšiu dobu de facto vnímajú ako nesvojprávnych jedincov, ktorých názor nie je potrebné brať do úvahy, stačí im vždy po štyroch rokoch predviesť spomenuté politické tančeky, trošku občanov Slovenska vystrašiť, zneistiť, zmanipulovať a najmä občanov presvedčiť, že oni, príslušníci klasických politických elít sú jediní, kto dokáže Slovensko riadiť a bez nich by sa všetko tragicky zrútilo.
Politický subjekt Priama demokracia svoj program stavia na niekoľkých princípoch. Funkčné referendum je prvoradým bodom v programe strany. Nasleduje podpora štandardnej rodiny, kde rodinu tvoria otec/muž, matka/žena, deti. Samozrejmosťou je ochrana nenarodených detí, zvyšovanie minimálnej mzdy, dôchodkov, materských a rodičovských príspevkov. Strana presadzuje znovunadobudnutie strategických podnikov do rúk štátu (odkúpenie, alebo vyvlastnenie), rovnú daň 12% pre všetkých, zníženie odvodového zaťaženia pre podnikateľov, vystúpenie z NATO a presadenie vojenskej neutrality.
Predseda strany JUDr. Marek Géci uvádza, že Slovensko by mohlo byť rovnako neutrálne ako Švajčiarsko alebo Rakúsko, pričom poukázal práve na skutočnosť, že Rakúsko pôsobí ako dôležitý prvok vo vzájomnej komunikácii veľmocí Ruska a USA. Takúto funkciu (aj so všetkými výhodami) by pokojne mohlo plniť aj Slovensko, ktorého obyvatelia majú k Rusku štandardne veľmi dobrý vzťah. Strana Priama demokracia takisto vníma ako negatívum násilné presadzovanie amerických sankcií voči Rusku. Sankcie voči Rusku sú pre Európu nevýhodné, jediný kto z nich má ekonomický osoh sú Američania. Európa by v prvom rade mala brať ohľad na vlastné ekonomické záujmy a nie na záujmy Američanov.
Priama demokracia požaduje takisto vrátiť zdravotníctvo opäť do rúk štátu a bezplatnú opateru všetkým ťažko chorým občanom Slovenska. Samozrejmosťou je zlepšiť kvalitu a cenu potravín, podpora domácej potravinárskej výroby a predajcov. Priam revolučne pôsobí požiadavka hmotnej zodpovednosti politikov. Veľmi kladne možno hodnotiť postoj k ochrane životného prostredia a presadzovanie možnosti využívania alternatívnych zdrojov, zvyšovanie platov učiteľov a pedagogických pracovníkov na všetkých stupňoch školstva a projekty, ktoré by mali udržať slovenskú vzdelanú pracovnú silu doma na Slovensku.
 
Dôležitú pozornosť venujú členovia politického subjektu problému migrácie obyvateľov Afriky či Ázie do Európy
Vo voľbách do Európskeho parlamentu postavila politická strana Priama Demokracia ako svojho kandidáta známeho umelca Ibrahima Maigu, rodáka z Mali, ktorý žije na Slovensku už takmer 30 rokov.
Ibrahim Maiga je stavebným inžinierom, veľmi dobre pozná Afriku a vie čo znamená problém migrácie. Ibrahim Maiga je však odporcom migrácie v podobe, aká sa v Európe násilne presadzuje z bruselských kruhov. Podľa Ibrahima Maigu predstavuje súčasná podoba migrácie obrovské nebezpečenstvo nielen pre Slovensko, ale aj pre celú Európu a paradoxne aj pre krajiny, z ktorých utečenci pochádzajú.
Ibrahim Maiga poukázal na skutočnosť, že migračná vlna z Afriky a Ázie úzko súvisí s politickou, ekonomickou a bezpečnostnou krízou, ktorá sa začala krátko po tom, ako prišlo k destabilizácii viacerých krajín priamo vojenskými útokmi (Líbya, Sýria, Irak, Afganistan), prípadne sa destabilizovali funkčné režimy v severnej Afrike pomocou „Arabskej jari“. Ibrahim Maiga uviedol, že v prípade, ak by sa kvôli vonkajším faktorom nestal život v uvedených krajinách neznesiteľným, obyvateľstvo by svoju vlasť v tak širokej miere neopustilo. Pritom útek do Európy má veľmi často priam horrorovú podobu, množstvo imigrantov zahynie ako obeť pašerákov ľudí, pri plavbe cez Stredozemné more, alebo sa stanú obeťami lúpežných vrážd a prepadnutí ešte priamo v krajinách Ázie či Afriky. Odchádza najmä mladé obyvateľstvo v produktívnom veku, čo následne opätovne vnútorne výrazne oslabuje práve krajiny, z ktorých imigranti pochádzajú.
Podľa predsedu strany JUDR. Mareka Géciho ide do Eurovolieb Ibrahim Maiga a strana PD s posolstvom, že vyriešiť otázku migrácie musia v prvom rade veľmoci, ktoré majú na migrácii svoj podiel a následne sa môžu aj také krajiny ako Slovensko podieľať na podpore krajín, odkiaľ imigranti prichádzajú, jedine však na báze dobrovoľnosti. Slovensko má momentálne dostatok svojích vlastných problémov s rómskymi osadami a najskôr musí riešiť túto otázku.
Predseda Marek Géci zdôraznil, že Ibrahim Maiga prežil na Slovensku viac rokov ako v krajine, kde sa narodil. Je potrebné zachovávať slovenské legislatívne normy na prijímanie migrantov a Slovensko nesmie a nebude súhlasiť s núteným prijímaním utečencov len preto, že mocnosti a ich politika sa nesú v znamení ekonomickej neokolonizácie Afriky či Ázie. Veľmoci sa podieľali na zničení krajín ako Sýria či Irak a potom nám diktujú, ako sa máme stavať k utečeneckej kríze. Je potrebné aby takýto hlas zaznel nielen v EÚ, ale aby mali aj občania možnosť cez referendum – nástroj priamej demokracie – spoluparticipovať na riadení vlastnej krajiny a vyjadrovať svoje názory.
Ukazuje sa, že Ibrahim Maiga má v migračnej otázke viac zdravého rozumu ako niektorí slovenskí politici.
Branislav Krasnovský
 
Príspevok Politický subjekt Priama Demokracia na čele s Ibim Maigom do EP bude bojovať proti migrácii, za tradičnú rodinu a nenarodené detí a proti manipuláciám politických elít zobrazený najskôr Hlavné správy.