USA 27. januára 2017 (HSP/cnsnews/Foto:TASR/AP-Kathy Willens)

Je naivné si myslieť, že politická korektnosť znamená iba byť napomenutý za vyslovenie niečoho, čo liberáli neakceptujú. Znamená to oveľa viac. Politická korektnosť je dobre premyslený nástroj používaný ľavicou na zastrašenie konzervatívcov a veriacich ľudí, aby ich umlčali, s cieľom zmeniť naše tradičné a časom vyskúšané názory na protizákonné.

Ilustračné fotoIlustračné foto

Politická korektnosť je stratégia, zbraň sociálnej vojny, zastrašovanie tých, ktorí nie sú ochotní sa zmeniť a zrieknuť sa tradičného hodnotového systému a pokloniť sa diktátu ľavičiarov a extrémistických liberálov zameraných na totálnu nadvládu nad našimi životmi a kultúrou.

Presadzuje cenzúru a aktivizuje démonizáciu, vyhrážajúc sa tým, ktorí sa nechcú poddať a ospravedlniť sa, stratou práce, živobytia, sociálneho prijatia, tržieb, priateľov, reputácie a statusu. Je liberálnou verziou moslimských zákonov bohorúhania, bezohľadne odstraňujúcou kohokoľvek, kto dáva otázky alebo sa odchýli od ľavičiarskych kultúrnych a sociálnych noriem.

V mnohých ohľadoch, politická korektnosť je horšia ako bol  „Mc. Cartizmus“ (McCarthyism) v skorých 50-tych rokoch. Senátor Joseph McCarthy, ktorý sedel v Komisii Senátu Vládnych Operácií, zacielil na relatívne málo ľudí, najmä z Holywoodu a divadla, zatiaľ čo liberálna politická korektnosť je zameraná na viac ako 60% obyvateľov, desiatky miliónov Američanov. A zatiaľ čo McCarthy mal v podstate pravdu ohľadom sklonov komunistov a aktivít svojich cieľových objektov, panovníci nad politickou korektnosťou sú totálne chybní, keď obviňujú bežných občanov a patriotov Ameriky z rasizmu, mizogýnie, xenofóbie alebo akéhokoľvek „izmu“, ktorý si vyberú. Vypočúvania Joea McCarthyho trvalo maximálne pár rokov zatiaľ čo sužovanie a tresty politickej korektnosti trvá už takmer 20 rokov.

V súčasnosti, noví McCarthyovia žijú a pracujú pre ľavicu a sú zapojení do premyslenej  ne-americkej aktivity cenzurovania prejavu, obmedzovania a ignorovania náboženskej slobody a robenia čohokoľvek, čo môžu, aby zničili tradičný rodinný život a poškvrnili hodnoty našich rodičov, našich zakladateľov a našich starých rodičov ako zlo. Vysmievaním sa všetkému, čo nám je drahé a ponechaním nás platiť cenu za to, že sa držíme našej drahej viery, veria, že zmenia Ameriku, americké rodiny a náboženský život na Švédsku/Bruselskú fantáziu alebo kompletne sekulárnu a škodlivú politickú jednotku. Chcú nahradiť Ameriku zatiaľ čo my stojíme vedľa a pozeráme sa ako sa to deje.

Ale dobrou správou je, že nie sme bezmocní.

Už len vyhlásenie, ako sme urobili, že manželstvo je definované jedine ako jednota muža a ženy, ako bolo chápané počas histórie a až donedávna aj zákonom našej krajiny, prináša obvinenia, že sme „bigotní“ a „extrémisti“ od tých, ktorí používajú politickú korektnosť, aby navždy stigmatizovali a vylúčili tých, ktorí nesúhlasia s ich stále sa rozťahujúcejšími parametrami  zakázaných názorov.

To, čo je dnes normálna viera, zajtra sa stane politicky nekorektné a zakázané a bude použité budúcimi inkvizítormi na hanobenie a zničenie tých, ktorých chcú odstrániť z cesty. A čo je radikálne a odporné dnes, bude posvätené a normálne zajtra. A vy sa radšej pripojte, ak chcete využívať možnosti spoločnosti alebo chcete byť schopný prežiť.

Mysliac na modus operandi politickej korektnosti, pripomína španielsku inkvizíciu voči neveriacim. Dnešní liberáli nahradili vypočúvajúcich inkvizítorov svojimi vlastnými inkvizítormi dobra a zla a nahradili koncept hriechu ich vlastným nekompromisným diktátom. Čokoľvek, čo neposväcuje každú formu verejného sexuálneho (zlého) správania alebo sa usiluje o zdravotnú prospešnosť alebo dokonca patriotizmus, je potrestané. Ako pri inkvizícii pred 500 rokmi, politicky korektná polícia zhodnotí, že ste vinný, ak nepreukážete opak… dokonca vyžadujúc, aby ste zapreli priateľov alebo rodinu, ktorí majú pohľad na vec iný než Cirkev Politickej Korektnosti.

Byť z poctivosti konzervatívnym, človekom viery, Južanom, pravým Američanom alebo bielym evanjelickým kresťanom, automaticky ste zaradený do kategórie rasistov, atď., a politicky-korektné supy sú pripravené zozbierať vaše kosti ešte pred tým, než čokoľvek poviete, a keď tak raz urobíte, prekrútia vaše slová, aby znamenali niečo, čo ste nikdy nezamýšľali, alebo ste si to ani nevedeli predstaviť.

Počujeme od liberálov, že keď budúci prezident Trump a jeho nasledovníci hovoria „Urobíme Ameriku znovu veľkou,“ myslíme tým „Urobíme Ameriku znovu bielou.“ Je to zákerné klamstvo. Je to zdanlivé a falošné. To, čo tým myslíme, ako aj pán Trump, je, že Amerika by znovu mala byť prosperujúca, že stredná trieda bude oživená a že dobré, pracovné miesta vo výrobe, budú dostupné, aby rodiny mohli žiť dôstojne, že rodinný život a zdravie bude znovu pozdvihnuté, že Amerika bude bez zločinu, že Američania budú chránení pred terorizmom a budú žiť v dôvere, a že naši zvolení lídri, prezident, budú milovať Ameriku namiesto toho, aby ju karhali.

Nikto, koho poznám nechce Ameriku, kde sú našim africko-americkým bratom a sestrám upierané občianske práva. Pozeráme sa späť na 50te roky láskavo, nie kvôli segregácii, ale preto, že tieto roky reprezentujú čas americkej prosperity a dôvery, americkej duchaplnosti, patriotizmu, bezpečnosti a náboženskej slobody, robustnú, pracujúcu strednú triedu, ktorá môže snívať a sny dosahovať a krajinu, ktorá dala Boha na prvé miesto.

Keď liberáli vymýšľajú takéto obvinenia, ukazuje to na fanatizmus, ktorý nosia a nosia ho už dlhší čas vo svojom vnútri. Príliš mnoho elít bolo učených, aby verili tomu najhoršiemu  o bežných bielych Američanoch. Vidia v nás rasizmus, pretože boli vychovaní a vyškolení diétou fanatizmu proti kamarátom Američanom ako (ne)vzdelaným alebo náboženským a intolerantným „sedlákom“. Trvajú na týchto chybných presvedčeniach ohľadom dedinčanov, pretože nepoznajú ľudí bývajúcich na statkoch, nebývajú okolo nich, navštevujú odlišné školy a univerzity a neslúžia s nimi v armáde. Myslia si o nich to najhoršie, ale je to ich hriech, ich predsudok.

Nepotrebujeme im o sebe nič dokazovať. Oni sa potrebujú dostať zo svojho piedestálu a odstrániť zo svojich sŕdc falošné rozprávky o ktorých tárajú. Iba ľudia prechovávajúci bigotnosť a nedôveru voči svojmu susedovi od vedľa a nevšímajúci si Ameriku samu,  môžu vziať frázu zdravého rozumu ´Amerika Prvá´ a nejako ju pretočiť na xenofóbne nacistom podobné tvrdenie. Práve preto, že posledných 50 rokov sedeli na svojich terasách obviňujúc ľudí, ktorí sú srdcom pravými Američanmi a evanjelických kresťanov, a nepodstúpili sebahodnotenie ohľadom svojich postojov voči susedom, ktorých kritizujú. Nie sú si vedomí a neprejavia vďačnosť za milióny  skutkov charity a láskavosti, ktoré sú rutinne poskytované náboženskými a konzervatívnymi pravými Američanmi. My sme podstúpili 50 rokov sebahodnotenia, teraz je ich čas.

Bez pochýb, vynucovatelia politickej korektnosti budú aj naďalej pokračovať, aby sa chvastali svojou morálnou nadradenosťou, aby ukázali, že sú lepší, ako my ostatní, a aby získavali vzrušenie z prinútenia ostatných k podvoleniu sa ich vôli. Dáva im to pocit moci.

A, úprimne, kým budeme skákať podľa ich rozkazov, budeme ich moc posilňovať.

Prestaňme im ustupovať.

(Rabbi Aryeh Spero)