Bratislava 20. apríla 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP)

Okresný prokurátor v Žiari nad Hronom dal začiatkom apríla pokyn polícii, aby začala trestné stíhanie za prečin zneužívania právomocí verejného činiteľa v prípade, keď Hlavný banský úrad (HBÚ) SR neudelil pokutu pri prekročení množstva vyťaženého nerastu v roku 2015. Vyplýva to z písomného rozhodnutia, ktoré má TASR k dispozícii

Ilustračné foto

V rovnako prípade už konal prokurátor Krajskej prokuratúry v Banskej Bystrici, ktorý podal 24. februára 2017 protest prokurátora proti rozhodnutiu HBÚ SR zo 6. augusta 2015. Rozhodnutím zastavil konanie o uložení pokuty organizácii, ktorej bola povolená banská činnosť v lome Hradová v dobývacom priestore Košice IV – Hradová. „Predmetným rozhodnutím boli porušené viaceré ustanovenia zákona o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva, banský zákon a zákona o správnom konaní,“ uviedol pre TASR hovorca Krajskej prokuratúry Banská Bystrica Ivan Vozár.

HBÚ SR dostal protest prokurátora Krajskej prokuratúry v marci, no nemieni mu úplne vyhovieť, lebo sa nestotožňuje s jeho právnym názorom, a preto sa obrátil na Ministerstvo hospodárstva (MH) SR ako na nadriadený orgán. V stanovisku pre TASR to potvrdila kancelária predsedu HBÚ Petra Kúkelčíka. Hovorca MH SR Maroš Stano pre TASR konštatoval, že rezort sa podnetom zaoberá od konca marca a rozhodne v zákonnej mesačne lehote.

Prokuratúra v tejto kauze konala na základe podnetu bývalého vedúceho oddelenia banskej bezpečnosti na HBÚ, ktorý v spomínanom prípade viedol pokutové konanie v rokoch 2014-2015. Zákon o banskej činnosti uvádza, že organizácia je povinná vykonávať svoju činnosť podľa povolenia a podľa technickej dokumentácie overenej v konaní o povolenie činnosti.

Podľa informácií TASR v tejto dokumentácii mala firma uvedené také množstvo vydobytého nerastu, aby nemusela realizovať posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA). Firma však reálne vyťažila mnohonásobne viac, a tak porušila predpis. Napriek detailnému zdokumentovaniu bolo konanie na príkaz predsedu HBÚ Kúkelčíka zastavené a pokutu tak organizácia nedostala. „HBÚ rozhodnutím číslo 73-1104/2015 zastavil konanie o uložení pokuty organizácii EUROVIA – Kameňolomy, s. r. o., Košice – Barca z dôvodu, že v ňom nebolo možné preukázať porušenie povinností, za ktoré by bol orgán štátnej banskej správy príslušný uložiť sankciu,“ uviedla v reakcii kancelária predsedu HBÚ.

Podobný prípad, keď nebola uložená pokuta za prekročenie ťažby, bol aj v pôsobnosti Obvodného banského úradu Prievidza. Aj tam prišiel protest Okresnej prokuratúry v Trenčíne. S tým sa však HBÚ stotožnil a pokutu napokon udelili. Napriek tomu tam polícia tiež vyšetruje podozrenie zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. „Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru Prievidza začal 1. marca 2017 trestné stíhanie vo veci prečinu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Toho sa mal dopustiť neznámy páchateľ, zamestnanec Obvodného banského úradu v Prievidzi, keď v roku 2016 pri vedení správneho konania proti spoločnosti KSR-KAMEŇOLOMY SR vykonal svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Elena Antalová.