Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Košiciach žiada verejnosť o pomoc pri pátraní. Ženy sa dlhodobo v mieste svojho trvalého ani prechodného pobytu nezdržiavajú a nepreberajú si poštu zasielanú orgánmi činnými v trestnom konaní.