Žilina 24. februára 2019 (HSP/Foto:facebook)
 
Policajný zbor SR na svojej facebookovej stránke uverejnil status, v ktorom informuje o prednáške, ktorá sa uskutočnila na ZŠ Limbová v Žiline. Išlo o pokračovanie v realizácii besied a prednášok v rámci „Dňa bezpečného internetu“ pre žiakov 7. a 8. ročníka ZŠ.

Záber z besedy

Keďže žiaci 7. a 8 ročníka už prichádzajú do veku, kedy sú trestnoprávne zodpovední za trestné činy aj v súvislosti s kriminalitou páchanou prostredníctvom sociálnych sietí (už vo veku 14. rokov), tak sa policajti rozhodli vysvetliť im aká tenká hranica je medzi trestným činom a zábavou na internete.
 
Zásady správania sa na internete rozdelili na niekoľko bodov:

  • 1. Na sociálnych sieťach kontaktujem osoby, ktoré poznám osobne.
  • 2. Zvážim, čo všetko na internete o sebe, o svojej rodine, o priateľoch či známych uvediem. Dbám na to, aby nebolo možné identifikovať ani mňa ani mojich priateľov neznámymi osobami.
  • 3. Ak sa nám niekto vyhráža, uráža nás, zastrašuje, alebo inak nás obťažuje formou emailov, smsiek, chatov či inak, treba to oznámiť rodičom alebo polícii. Blokovanie osôb môže pomôcť tiež.
  • 4. Zábava sa končí tam, kde sú poškodzované práva a slobody iného. Preto som opatrný aj pri vyjadreniach a komentároch na sociálnych sieťach.
  • 5. O právoplatnom odsúdení za trestný čin (napr. ohovárania, nebezpečného prenasledovania, sexuálneho zneužívania), má páchateľ vykonaný zápis v registri trestov. Následne môže mať problém zohnať si zaujímavú a dobre platenú prácu, osamostatniť sa, kúpiť si byt alebo auto, oddychovať, zabávať sa, či dokonca mať vlastnú rodinu.

 

 
Príspevok Polícia dáva do pozornosti najväčšie nástrahy tínedžerov na internete zobrazený najskôr Hlavné správy.