Bratislava 29. marca 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Marko Erd)
 
Krajský súd (KS) v Bratislave vo štvrtok odročil pojednávanie v prípade žaloby, ktorú na mesto podala ešte minulý rok Krajská prokuratúra v Bratislave z dôvodu nesúladu všeobecne záväzného nariadenia o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste so zákonom. Ďalšie pojednávanie v tejto veci sa uskutoční 7. júna tohto roka.

Podporovatelia zákazu hazardu čakajú pred pojednávaním ohľadom všeobecného nariadenia o zákaze hazardu na Krajskom súde v Bratislave 29. marca 2018

Súd si vyžiadal doručenie ďalších písomností. Pri štúdiu administratívneho spisu zistil, že neobsahuje napríklad samotnú petíciu, a teda nevedel posúdiť jej obsah.
Na súdnom pojednávaní sa vo štvrtok vyjadrili zástupcovia oboch strán, teda prokuratúry aj hlavného mesta Bratislavy. Vo svojich vyjadreniach zotrvali na svojich pôvodných stanoviskách. „Trváme na podanej žalobe,“ uviedla prokurátorka. Upozornila, že predmetom konania je posúdenie právnej otázky, „či je možné, na základe už raz vybavenej petície občanov, možné prijať napadnuté všeobecne záväzné nariadenie, o ktorom už bolo rozhodnuté na zasadnutí konanom vo februári 2017“. Prokuratúra má za to, že opakované hlasovanie na základe tej istej petície v tejto veci nie je možné.
Právny zástupca hlavného mesta Bratislava naopak navrhoval žalobu v celom rozsahu zamietnuť. Postup pri prijímaní všeobecného záväzného nariadenia podľa neho upravuje rokovací poriadok a zákon o hlavnom meste Bratislava. „Žiadny iný procesný predpis neobsahuje úpravu, ktorou by bolo mestské zastupiteľstvo viazané pri postupe a prijímaní všeobecne záväzného nariadenia,“ skonštatoval právnik. Podľa jeho názoru „nie je možné spájať vybavenie petície s následným hlasovaním mestského zastupiteľstva o nej“.
Štvrtkové pojednávanie vyvolalo veľký záujem verejnosti, okrem iných sa ho zúčastnil bratislavský primátor Ivo Nesrovnal či starostovia viacerých bratislavských mestských častí. „Dnešné rozhodnutie súdu o odročení nám dáva nádej, že nakoniec zvíťazí právo, vôľa 136.000 Bratislavčanov a nakoniec aj zdravý rozum a súd prijme naše argumenty a žalobu zamietne,“ povedal Nesrovnal.
Krajská prokuratúra v Bratislave podala na jeseň 2017 na hlavné mesto žalobu. Dôvodom bolo, že bratislavskí mestskí poslanci koncom júna minulého roka nevyhoveli protestu prokurátora voči všeobecne záväznému nariadeniu (VZN) o zákaze umiestnenia herní v hlavnom meste. Prokuratúra navrhovala toto nariadenie zrušiť. Zdôvodnila to tým, že o nariadení bratislavskí poslanci koncom marca 2017 hlasovali a rozhodli na základe petície občanov opakovane napriek tomu, že VZN nebolo schválené už na predchádzajúcom februárovom zasadnutí. Zákonná úprava petičného práva podľa prokuratúry nepredpokladá možnosť opakovaného vybavenia už raz vybavenej petície. Bratislavskí mestskí poslanci však tomuto protestu nevyhoveli.
VZN o zákaze umiestnenia herní na celom území Bratislavy nadobudlo účinnosť začiatkom mája 2017. Podnetom bola petícia za zákaz hazardu v Bratislave, ktorú podporilo celkovo 136.139 obyvateľov. Platných bolo 98.118 podpisov.
 
Príspevok Pojednávanie v prípade zákazu hazardu v Bratislave odročili na jún zobrazený najskôr Hlavné správy.