Slovenská spoločnosť musí čeliť konzumnému spôsobu života a mamone. Vianoce nám klopú na dvere. Naše príbytky by sa mali naplniť pokojom, láskou k blížnemu, láskou k Bohu. Naše duše by mali pookriať a v počas Vianoc by sme mali myslieť na to, čo dobré sme počas roka vykonali. A zlé skutky oľutovať. V prvom rade nemyslime na seba, ale na svoju rodinu, blízkych. Pod vianočný stromček pripravujeme aj prekvapenia, darčeky – najmä pre deti. Žiaľ, životný štýl importovaný na Slovensko zo Západu potiera význam Vianoc. Mení tento sviatok na nepoznanie.  Slovákom cudzie kultúry a svetonázory potichu prenikajú do našich príbytkov, aby atmosféru Vianoc premenili na konzumnú naháňačku v nákupných centrách za prepychom a bohatstvom. Tieto protikresťanské agendy sa, žiaľ, začínajú udomácňovať aj v slovenskej legislatíve, a tým prenikajú medzi všetkých Slovákov.

VALASKÉ  ZVYKY

Nanútená rodová rovnosť, gender filozofia, bezhraničná podpora tých imigrantov, ktorí neutekajú pred smrťou vojny, ale za blahobytom, zo strany Európskej únie, tretieho sektora, korporácií a ich poslušných médií vytláčajú kresťanské princípy z našich sŕdc. A úbohé konzumné správanie sa Slovákov pred Vianocami, ukazovanie, kto si čo môže dovoliť, prebytočné počty hračiek pod vianočnými stromčekmi im v tomto ťažení len a len napomáhajú. Pôvodný zvykový a folklórny pôvod sviatkov Vianoc u našich predkov, spojený so zimným slnovratom, sa už odpradávna u slovenského človeka transformoval do oslavy narodenia Ježiša Krista, Spasiteľa sveta. Očakávanie jeho narodenia v dejinách spásy symbolizovalo štvortýždňové pôstne obdobie adventu, ktoré vyvrcholilo oslavou sviatkov Božieho narodenia. Historik a katolícky teológ Peter Mulík pre Slovenské národné noviny (SNN) tento nesprávny vývoj komentoval: „Tento prastarý zvyk sa v poslednom storočí skutočne zdeformoval v dvoch smeroch. Vianoce – vianočné trhy, vianočné koledy, vianočná nálada – sa nenáležite a nevhodne prenášajú do obdobia adventu.  Vianoce sa začínajú 25. decembra.  Duchovný zmysel Vianoc – ako očista, štedrosť, pohostinnosť, družnosť, radosť, nahradil bezobsažný konzumizmus s dôrazom na nákupy, jedenie, pitie, spojený niekedy s falošným a neprirodzeným súcitom a teatrálnym „ukazovaním dobročinnosti“. Pôvodné slovenské Vianoce napĺňali valaské zvyky, ako spievanie kolied susedom, chodenie s betlehemom, návštevy príbuzných a účasť na náboženských obradoch.

ČO NATO CIRKEV?

Ochrana tradičných vianočných zvyklostí  je na pleciach cirkvi.  Na Slovensku dve najvplyvnejšie cirkvi – katolícka a evanjelická – priznávajú, že duch Vianoc sa mení a zaniká. V konzumnej spoločnosti pod Tatrami, v ktorej vládnu médiá cudzích, protislovenských záujmov, aj hlas cirkvi zaniká nevypočutý – rovnako ako hlas Matice slovenskej. Tento nesprávny vývoj postihuje celú Európu. Potvrdil to pre SNN aj evanjelický farár a. v. Štefan Kiss: „Nie je to iba problém Slovenska, ale celej Európy. V celej Európe badať buď zhon po konzume, alebo naopak snahu od neho utiecť, pričom únik ľudia nie vždy hľadajú v cirkvi a duchovných hodnotách, ale napríklad v zimných dovolenkách či wellnes pobytoch. Cirkev neúnavne poukazuje na duchovné bohatstvo Vianoc, no jej hlas často zaniká. Je preto veľmi dôležité neprestať hovoriť o pravom význame Vianoc a nabádať k ich skutočnému sláveniu.“

Najrozšírenejšia katolícka cirkev tento nesprávny vývoj tiež nepodceňuje: „Vzájomné obdarovanie k Vianociam patrí. Boh nám prostredníctvom Panny Márie poslal ten najväčší dar: svojho Syna Ježiša Krista. Plní radosti z tohto tajomstva chceme aj my potešiť príbuzných, priateľov. Vianočný darček je toho pekným vyjadrením. Nesmieme však zabudnúť, že betlehemská radosť bola skromná, nenápadná, bez prepychu. Pastieri a mudrci z Východu priniesli dary; najdôležitejším však bolo dieťa v skromných jasliach. Cirkev sa preto snaží pripomínať, aby ľudia na Vianoce nemysleli v prvom rade na darčeky, ale na Krista. Treba si uchovať zdravý úsudok, nepomýliť prostriedok s cieľom.  A to je užitočné vo všetkých oblastiach nášho života,“ zdôraznil pre SNN hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kamara.

Skutoční Slováci a Slovenky! Nenechajme sa zmanipulovať sofistikovanými kampaňami proti Vianociam. Nebuďme ich súčasťou! Nepodliehajme mamone a konzumu. Len tak dokážeme zvýrazniť duchovné hodnoty tohto najkrajšieho sviatku v roku.

Maroš SMOLEC, šéfredaktor Slovenských národných novín