Podpisom Tallinnskej deklarácie sa približujeme k digitálnej Európe

Tallinn/Bratislava 6. októbra 2017 (HSP/Foto:TASR/AP-Virginia Mayo, Pool)

Slovensko sa dnes pripojilo k tzv. Tallinnskej deklarácii o e-Governmente. V hlavnom meste Estónska, ktoré v súčasnosti predsedá Rade Európy, tento dokument podpísali zástupcovia z 32 európskych krajín. 
Ilustračné foto: Lídri EÚ, vľavo v popredí premiér SR Robert Fico počas neformálnej večere pred digitálnym summitom EÚ v estónskom Tallinne

Tallinnská deklarácia je ďalším krokom v napĺňaní Akčného plánu pre e-Government na roky 2016 – 2020 po záveroch Rady Európy, pripravených a schválených počas slovenského predsedníctva. Deklarácia, pripravovaná estónskym predsedníctvom od začiatku svojho mandátu v júli 2017, prináša jasne a konkrétne formulovanú víziu pre digitálnu Európu, vychádzajúcu z reálne dosiahnutých výsledkov únie za posledných 10 rokov. Jej signatári sa zaväzujú napĺňať tieto ciele: 

  • Digital by default – zabezpečiť, aby občania a podnikatelia mohli s verejnou správou komunikovať elektronicky, mali kvalitnú užívateľskú skúsenosť a boli na to pripravení;
  • Jedenkrát a dosť – implementovať tento princíp pre kľúčové verejné elektronické služby;
  • Dôveryhodnosť a bezpečnosť – dbať na zohľadňovanie informačnej bezpečnosti a ochrany súkromia pri IKT riešeniach v oblasti verejných služieb a verejnej správy; zvyšovať využívanie elektronických občianskych preukazov, spraviť ich užívateľsky prístupnejšie, obzvlášť vhodnejšie pre mobilné platformy;
  • Otvorenosť a transparentnosť – umožniť občanom a podnikateľom lepšie spravovať svoje osobné údaje v držbe orgánov verejnej správy;
  • Interoperabilita – vypracovať národný rámec interoperability, založený na európskom rámci interoperability (EIF);
  • Horizontálne politické kroky – zvyšovať digitálne zručnosti zamestnancov verejnej správy na všetkých úrovniach; rozširovať a prehlbovať využívanie údajov a analýz (vrátane big data); zdieľať s inými dobré postupy a úspešné domáce riešenia v oblasti eGovernmentu; urýchliť digitálnu transformáciu na všetkých úrovniach vlády a zabezpečiť na to primerané finančné zdroje; venovať zdroje na rýchlejšie experimentovanie so vznikajúcimi IKT v rámci verejnej správy, a to aj ponukou „testovacích miest“ pre výskumných pracovníkov a firmy.

Pokroky v plnení cieľov v jednotlivých krajinách bude každoročne prezentovať Riadiaca rada e-Governmentu. Vyhodnotenie plnenia deklarácie po roku od jej schválenia prinesie Rakúsko, ktoré bude predsedajúcou krajinou Rady EÚ na jeseň 2018.
Redakciu informoval Komunikačný odbor Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Hlavné Správy

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.