Bratislava 14. septembra 2018 (HSP/Foto:TASR-Jakub Kotian)
 
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila finančnú podporu žiadateľom o vnútroštátnu doplnkovú platbu na dobytčie jednotky. Viac ako 2 530 žiadateľov si rozdelilo cez 4,6 milióna eur.

Na snímke generálny riaditeľ PPA Juraj Kožuch

„Slovenskí poľnohospodári môžu každoročne požiadať aj o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky. Financie poskytuje Pôdohospodárska platobná agentúra najmenej na jednu dobytčiu jednotku žiadateľovi, ktorý chová dojčiace kravy, ovce a kozy. V uplynulý rok musel pritom predložiť na príslušnom regionálnom pracovisku agentúry žiadosť obsahujúcu údaje z Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat (zoznam dojčiacich kráv a zoznam oviec a kôz na farme),“ vysvetlil Juraj Kožuch, generálny riaditeľ PPA. Celkovo bolo podaných 2 531 žiadostí. PPA schválila pre žiadateľov na rok 2018 na základe vydaných rozhodnutí viac ako 4,6 milióna eur. Žiadateľom už boli peniaze vyplatené.
O doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčiu jednotku (DJ) môžu poľnohospodári žiadať každoročne. Jednou z podmienok, ktoré musia žiadatelia spĺňať je to, že ovce a kozy musia mať minimálne 12 mesiacov, pričom jedno zviera zodpovedá 0,15 DJ. Platba sa poskytne len v prípade, ak počet schválených DJ je najmenej 1 DJ v akomkoľvek zložení. Pre uplynulý rok bola sadzba platby stanovená na úrovni 59,15 EUR/DJ.
Poľnohospodári mohli o finančnú pomoc na dobytčiu jednotku na rok 2018 požiadať v priebehu februára tohto roku.
Redakciu informovala Zuzana Peiger Ačjaková z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
 
Príspevok Pôdohospodárska platobná agentúra už vyplatila chovateľom viac ako 4,6 milióna eur zobrazený najskôr Hlavné správy.