Bratislava 15.októbra 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR/AP-Jens Meyer)

Ministerstvo školstva malo naplánovanú úsporu 48 miliónov eur za roky 2018 až 2020, no už teraz je isté, že sa ju nepodarí dosiahnuť. Uvádza to priebežná správa Implementačnej jednotky Úradu vlády SR (IJ), ktorá sleduje, ako jednotlivé ministerstvá napĺňajú odporúčania z Revízie výdavkov Útvaru hodnoty za peniaze

Ilustračné foto

Podľa IJ mal rezort Martiny Lubyovej ušetriť účelnejšou a hospodárnejšou organizáciou siete škôl, zrušením kreditového príplatku či zvýšením počtu vysokoškolákov končiacich štúdium bakalárskym stupňom. Naopak, vládni analytici ocenili snahu zatraktívniť učiteľské povolanie zvýšením miezd.

Racionalizácia siete škôl mala priniesť ministerstvu 12 miliónov eur do roku 2020. Podľa IJ sa tak nestane, lebo rezort v tejto oblasti nepredložil žiadne návrhy opatrení ani legislatívnych úprav, vďaka ktorým by k týmto úsporám došlo. Zrušenie kreditového príplatku malo ušetriť za tri roky 15 miliónov eur a tieto prostriedky mohli byť využité na zvýšenie podielu netarifnej zložky mzdy učiteľov. Vládni analytici ale hovoria, že rezort neušetrí, lebo sa bude do roku 2026 vyplácať niekdajší kreditový príplatok v podobe príplatku za profesijný rozvoj. V revízii sa navrhovalo, aby bol tento príplatok úplne zrušený, pretože podľa názoru analytikov návšteva kurzov pre získanie príplatku nezaručuje zvýšenie kvality vzdelávania žiakov.

Ministerstvo školstva malo v rokoch 2018 až 2020 zabezpečiť aj úsporu 21 miliónov eur zvýšením počtu študentov končiacich bakalárskym titulom. IJ však uvádza, že nedokáže vyhodnotiť efekt na motiváciu vysokých škôl zvyšovať podiel bakalárov ani dosiahnutia úspory. Odporúča ministerstvu, aby preskúmalo financovanie vysokých škôl za účelom adresnejšej podpory bakalárskych študentov. Navrhuje, aby štrukturálne zmeny vysokých škôl boli naviazané priamo na podporu znižovania podielu bakalárskych študentov pokračujúcich v magisterskom štúdiu.

Nezávislé spravodajstvo musí byť zachované!
Plánujeme skvalitniť užívateľské prostredie Hlavných správ a dať vám možnosť sledovať ich bez reklám.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Plánujeme prijatie ďalších redaktorov.
Podporte naše úsilie.

PODPORUJEM nezávislé spravodajstvo

Zdroj