Bratislava 27. marca 2017 (TASR/HSP/Foto:TASR/AP-Czarek Sokolowski)

Viac ako tri štvrtiny mladých ľudí v strednej a východnej Európe majú k Európskej únii (EÚ) kladný postoj. Za jej hlavné prínosy považujú mier a slobodu.

Preferujú zotrvanie svojich krajín v EÚ a islamský fundamentalizmus a terorizmus považujú za najväčší problém, ktorému čelí. Vyplýva to z reprezentatívneho on-line prieskumu na vzorke 3000 mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov. Uskutočnila ho Bertelsmannova nadácia a jej partneri v Nemecku, Rakúsku a v krajinách Vyšehradskej štvorky (V4) od 30. januára do 13. februára.

Ilustračné foto

“Mier a sloboda sú neoddeliteľne späté s EÚ, ale nesmú byť vnímané ako samozrejmosť. Ak máme ďalších 60 rokov pokračovať v úspešnom príbehu Európskej únie, potrebujeme spoločne ochraňovať a podporovať tieto hodnoty,” komentoval predseda Bertelsmannovej nadácie Aart De Geus výsledky prieskumu.

Podľa nich 77 percent respondentov vo všetkých šiestich krajinách považuje členstvo v EÚ za pozitívum, pričom najväčšími priaznivcami sú Nemci (87 percent), nasledovaní Rakúšanmi (77 percent). Aj v krajinách V4, kde sa podľa nadácie u vládnych predstaviteľov do určitej miery objavuje protieurópska rétorika, má EÚ mnoho mladých priaznivcov. Najviac, 79 percent, ich je v Maďarsku, nasleduje Poľsko so 76, Česko so 73 a Slovensko so 70 percentami.

Opýtaní mladí ľudia si po mierovom spolužití na Únii najviac cenia možnosť žiť a pracovať (66 percent) a študovať (66 percent) v iných členských krajinách. Mladí Nemci na druhé miesto kladú spoločnú európsku snahu v boji proti klimatickým zmenám.

Z výsledkov prieskumu ďalej vyplýva, že väčšina respondentov je za zotrvanie svojich krajín v Únii a jej reformu. Najsilnejšiu podporu vyslovili opäť Nemci so 77 a Rakúšania so 71 percentami. Z krajín V4 tento postoj podporilo 65 percent mladých Maďarov, 64 percent Poliakov a Slovákov a 60 percent Čechov. “Mladí Európania nedovolia, aby boli ovplyvnení protieurópskou rétorikou. Kladné hodnotenia medzi mladými ľuďmi sú povzbudzujúcim signálom pri príležitosti 60. narodenín Európskej únie,” skonštatoval Aart De Geus.

Väčšina opýtaných, 74 percent, považuje islamský fundamentalizmus a terorizmus za najväčší problém, ktorému dnes EÚ čelí. V tejto súvislosti vyjadrili najväčšie obavy z islamského terorizmu (83 percent) a migrácie(79 percent) mladí Poliaci. Terorizmus vníma ako najväčšiu hrozbu aj 64 percent nemeckých respondentov. Environmentálne znečistenie, klimatické zmeny a s nimi spojené ekologické katastrofy považuje za veľký problém 63 percent a rastúci nacionalizmus a xenofóbiu v Európe 60 percent mladých Nemcov.

Prieskum pre Bertelsmannovu nadáciu uskutočnila v spolupráci s poľským Inštitútom pre verejné otázky (IPA, Varšava) agentúra Kantar Public (500 respondentov vybratých za každú krajinu na základe výpočtov založených na štatistikách Eurostatu). Partneri v ďalších krajinách boli Inštitút vied o človeku (IWM) vo Viedni, bratislavský Inštitút pre verejné otázky (IVO), pražský inštitút STEM a Political Capital v Budapešti.