Bratislava 22. mája 2020 (HSP/Foto:Facebook)

Po podpredsedovi Smeru-SD Richardovi Rašim (viac v článku) kritizuje novú vládnu legislatívu na podporu cestovných kancelárii aj poslanec Európskeho parlamentu (EP) za Smer Robert Hajšel, ktorý zdôrazňuje, že vláda by mala viac využívať formy pomoci Európskej únie vrátane presmerovania nevyčerpaných eurofondov.

Na snímke Robert Hajšel

Hajšel ocenil snahu vlády prioritne odškodniť najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva, no rovnaké právo na vrátenie peňazí za neuskutočnené zájazdy by podľa jeho názoru mali dostať všetci občania. „Riešenie, ktoré právo na vrátenie peňazí počas prvých 12 mesiacov priznáva len vybraným skupinám obyvateľstva, môže byť považované za diskriminačné a tak aj v rozpore s európskym právom, ktoré by Slovensko ako členský štát malo rešpektovať.“

„Ostatných poškodených klientov by totiž podľa tejto novely mohli cestovné kancelárie odškodniť poskytnutím akýchsi voucherov platných 12 mesiacov. Upozornenie na možný nesúlad už slovenskej vláde adresovala aj Európska komisia, podobne ako ďalším krajinám, ktoré podobné úpravy plánovali zavádzať.“

Europoslanec za Smer podotkol, že aj pre spoločnosti podnikajúce v oblasti cestovného ruchu, ktoré v dôsledku koronakrízy utrpeli obrovské straty, treba nájsť vyhovujúce riešenie, ktoré rešpektuje aj európsku legislatívu v oblasti ochrany práv spotrebiteľov.

„Hoci situácia na trhu je mimoriadne zložitá a na pokraji existenčných problémov sa ocitli státisíce európskych podnikateľov a spoločností, riešením podľa môjho názoru nemôže byť prenesenie zodpovednosti na spotrebiteľa, aj keď len na preklenovacie obdobie.“

Hajšel dodal, že novela zákona rieši aj obdobie po uplynutí 12 mesiacov, ak sa cestovná kancelária s klientom nedohodne na poskytnutí náhradného zájazdu do 31. augusta 2021, platí, že je povinná cestujúcemu vrátiť plnú výšku sumy, a to do 14 dní.

Myslí si, že na záchranu cestovného ruchu v čase koronakrízy by však nemali občania doplatiť ani tým, že by museli aspoň na nejaký čas úverovať cestovné kancelárie.

„Som presvedčený, že neštandardná situácia, v ktorej sme sa ocitli, si vyžaduje aj mnohé neštandardné riešenia, aj tie však musia byť v súlade s európskym právom a ochranou spotrebiteľov, ktorými sú aktuálne občania zasiahnutí koronakrízou,“ píše vo svojom komentári Robert Hajšel.

Dodal, že aktuálne máme napriek spočiatku pomalšej reakcii EÚ k dispozícii masívne opatrenia na záchranu potápajúcich sa ekonomík, napríklad v podobe využitia všetkých doposiaľ nevyužitých prostriedkov zo štrukturálnych fondov, ktoré môžu v prípade správneho postupu našej vlády Slovensku zabezpečiť finančnú injekciu vo výške 4,1 miliardy eur.

„Podobný účel bude plniť aj pripravovaný Fond obnovy EÚ, ktorý bude súčasťou viacročného finančného rámca a krajinám bude poskytovať dodatočné prostriedky na znovunaštartovanie ekonomík a mimoriadnu pomoc najviac postihnutým oblastiam. Situácia je vážna a riešenia musíme byť schopní prinášať čo najskôr, aj preto sme v EP minulý týždeň vyzvali Európsku komisiu k predloženiu plánu mimoriadneho jednoročného rozpočtu pre prípad, že dohoda o sedemročnom finančnom rámci nebude v dohľadnej dobe na stole.“

„Musíme urobiť všetko pre to tak na národnej, ako aj na európskej úrovni, aby bola zachovaná kontinuita financovania vrátane záchranných balíkov opatrení, pretože len tak sa nám podarí minimalizovať škody a predísť hlbokým negatívnym dôsledkom,“ uzavrel poslanec EP.

Jaroslav Zajac

Zdroj