Bratislava 6. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:Pixabay)

Početné prípady zaevidovaných, no neriešených nezrovnalostí sú jedným z problémov pri využívaní finančných prostriedkov Európskej únie. Odbor Centrálny kontaktný útvar pre Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) na Úrade vlády SR preto navrhuje vykonávať kontroly otvorených prípadov v národných systémoch, ako aj nahlásených nezrovnalostí v systéme ich evidovania a nahlasovania (IMS) aspoň raz ročne. Vyplýva to z ročnej správy o nezrovnalostiach za rok 2018, ktorý tento týždeň vzala vláda na vedomie

Ilustračné foto

Potrebné je tiež zlepšiť proces evidencie nezrovnalostí a ich ďalšieho riešenia na riadiacich orgánoch, ktoré sú za nezrovnalosti zodpovedné. Zamestnanci podľa záverov správy nahrávajú, evidujú do národných systémov, aj z dôvodu vysokej fluktuácie administratívnych kapacít a nedostatočných skúseností, často neúplné údaje. “Je potrebné podstatne skvalitniť prevenčné a kontrolné systémy na národnej úrovni, pokračovať v neustálom vzdelávaní a zvyšovaní odbornosti všetkých subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu európskych štrukturálnych a investičných fondov,” upozornil Úrad vlády SR.

V súčasnom programovom období 2014 – 2020 bolo k 31. marcu tohto roka evidovaných 114 “živých” hlásení o nezrovnalostiach zaslaných na Európsku komisiu. Z pôvodne 128 hlásení neskôr štrnásť zrušili. Finančný objem všetkých aktívnych hlásení, podvodných aj nepodvodných, dosiahol vyše 763 mil. eur, z toho zo zdrojov EÚ cez 748 mil. eur. Z tejto sumy EÚ už vyplatila 93,5 mil. eur. Detekcia nezrovnalostí (podiel nepodvodných nezrovnalostí z celkových platieb zdrojov EÚ) je doposiaľ 3,46 %, európsky priemer je 0,35 %. Z celkovej vyplatenej sumy z peňazí EÚ 93,5 mil. eur bolo doteraz vrátených vyše 3 mil. eur a odpočítaných 2,2 mil. eur, zostatok je 88,2 mil. eur.

Najväčší objem hlásení bol v Operačnom programe Výskum a inovácie (OP Val), a to 649 mil. eur v rámci 26 hlásení. “Táto suma predstavuje až 85 % z celkovej sumy hlásení na OLAF EK a súvisí so zastavením výziev v tomto operačnom programe,” uvádza sa v správe. Napriek vysokej sume nezrovnalostí v tomto programe komisia vyplatila 21 mil. eur, zvyšnú sumu nezrovnalostí zistili pred platbou. “Z definície nezrovnalostí však vyplýva, že aj takéto prípady musia byť nahlásené na Európsku komisiu,” vyplýva z materiálu. Najväčší počet hlásení o nezrovnalostiach je v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (OP KŽP) – 47 v objeme 79,7 mil. eur. OP Integrovaná infraštruktúra má 24 hlásení vo výške 11,7 mil. eur, OP Ľudské zdroje trinásť za 22,2 mil. eur.

V tomto programovom období identifikovali 34 podvodných hlásení, čo je takmer 30 % zo živých hlásení, pričom priemer EÚ je 20 %. Z toho 31 prípadov má administratívny charakter, v troch prípadoch začali trestné stíhanie. “Miera odhaľovania podvodov v tomto programovom období je približne 21,23 %. Európsky priemer je 0,89 %. Takéto vysoké percento bolo spôsobené spomínaným OP Výskum a inovácie,” poznamenal úrad vlády. Z celkového počtu podvodných hlásení zatiaľ nie je žiadny prípad v systéme IMS uzatvorený a vysporiadaný. Najviac podvodných hlásení zaslali na komisiu v OP KŽP (25) v objeme 514,3 tis. eur (26 %), z tohto počtu je 23 hlásení pred platbou.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj