Bratislava 3. júla 2019 (SITA/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)

Strategický cieľ Národného akčného plánu pre zelené verejné obstarávanie na roky 2016 až 2020, ktorý stanovuje 50-percentný podiel zelených zákaziek, sa zatiaľ nedarí plniť. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) to konštatuje v správe o implementácii Národného akčného plánu za rok 2018, ktorý dnes vzala na vedomie vláda

Na snímke minister životného prostredia SR László Sólymos

Podľa prieskumu dosiahol počet zelených zákaziek 7,58 percenta z celkového počtu zákaziek, finančná hodnota uskutočnených zelených zákaziek predstavuje 3,83 percenta hodnoty všetkých zákaziek uskutočnených na Slovensku za minulý rok.

V rámci prieskumu pre potreby monitorovania a hodnotenia úrovne zeleného verejného obstarávania oslovilo MŽP 1 529 subjektov (ústredné orgány štátnej správy a im podriadené organizácie, samosprávne kraje, mestá a mestské časti Bratislavy a Košíc), z ktorých na dotazník odpovedalo 459 subjektov. Envirorezort v tejto súvislosti konštatoval, že návratnosť dotazníkov bola v roku 2018 veľmi nízka a reprezentovala iba 30 percent. Z celkového počtu 459 subjektov zapojených do monitorovania realizovalo v roku 2018, zelené verejné obstarávanie 253 organizácií, čo je 55-percent.

Nepriaznivý vývoj plnenia akčného plánu podľa MŽP ovplyvnilo niekoľko skutočností, ako finančné obmedzenia vo verejnej správe, ktoré vedú k tomu, že sa pri nákupoch uprednostňujú environmentálne necertifikované výrobky a služby, ktoré sú stále cenovo dostupnejšie. Dôvodom je aj častá výmena pracovníkov zodpovedných za oblasť verejného obstarávania, pričom noví pracovníci, ktorí neboli vyškolení, nedisponujú vedomosťami o zelenom verejnom obstarávaní. Jednou z príčin môže byť i administratívne zaťaženie spôsobené získavaním údajov potrebných na vyplnenie dotazníka.

Zelené verejné obstarávanie (Green Public Procurement – GPP) predstavuje spôsob, ktorým orgány verejnej správy integrujú environmentálne požiadavky do procesu obstarávania. Uplatňovanie zeleného verejného obstarávania podporuje udržateľné využívanie prírodných zdrojov, dosahovanie zmien v správaní, ktoré smeruje k udržateľnej výrobe a spotrebe, a tiež podnecuje inovácie.

Vážení čitatelia, Hlavné Správy sú v zúrivej ekonomickej vojne s liberálnym establišmentom. Podporte nás a pomôžte nám vybojovať zápas o konzervatívne hodnoty. Vážime si každé euro.
č. účtu: SK15 0900 0000 0005 7106 3662

Chcem podporiť nezávislé spravodajstvo

Zdroj