USA 25. júna 2018 (HSP/Foto: TASR/AP- NASA, Bill Ingalls)
 
Podľa demografov je v súčasnosti vo viac ako polovici štátov v USA u obyvateľov bielej pleti mortalita (úmrtia) vyššia ako natalita (narodení), čo vedie k rýchlejšej zmene americkej populácie, v ktorej prakticky v dobe jednej generácie prestanú byť bieli vo väčšine, informuje správa inštitútu Applied Population Lab (APL) vo Wisconsine

Ilustračné foto

Úrad pre sčítanie ľudu (Bureau of the Census) predpokladá, že väčšinovým obyvateľstvom (pod 50%) by už nemali byť okolo roku 2045. Tento proces zmenšovania počtu ľudí bielej pleti už dokonca niekoľko rokov prebieha a podľa najnovšej správy môže byť aj rýchlejší.
“Prebieha to oveľa rýchlejšie, ako sme si mysleli,” konštatuje Rogelio Sáenz, demograf na Texaskej univerzite v San Antoniu a spoluautor správy APL, skúmaním obdobia rokov 1999 až 2016 s použitím údajov z Národného centra pre zdravotnú štatistiku, federálnej agentúry, ktorá sleduje natalitu a mortalitu.
S týmto modelom sa začalo takmer pred dvoma desaťročiami v niekoľkých štátoch so starnúcou populáciou bielej pleti, ako Pennsylvánia či Západná Virgínia. Miera pôrodnosti výrazne klesla následkom ekonomickej krízy z roku 2008, kedy sa výrazne znížila pôrodnosť. Kým miera úmrtnosti belochov bola roku 2004 len v 4 štátoch, v roku 2014 to bolo už 17 štátov a v roku 2016 už v 26 štátoch USA.
Práve v roku 2016 celkovo v USA miera úmrtnosti belochov už začala byť vyššia ako pôrodnosť, čo bolo prvýkrát v histórii USA. Detský boom belochov nastal v rokoch 1946 až 1964, no táto populácia je už dnes vo vyššom veku a predpokladá sa, že z 15% v roku 2016 sa rozšíri na takmer 24% v roku 2060. Ich rastúca úmrtnosť a znížený počet pôrodov zvyšuje pravdepodobnosť ich prirodzeného poklesu, na rozdiel od “hispánskeho” obyvateľstva pochádzajúceho z Latinskej Ameriky, ktorých počet výrazne stúpa.
Takže celkový počet obyvateľstva USA neklesá, ale klesá len zastúpenie obyvateľov bielej pleti. Celkový prirodzený pokles obyvateľstva je teda len v troch štátoch. Američania afrického pôvodu mali v roku 2016 prirodzený úpadok len v Západnej Virgínii (-131) a na Havaji (-906), zatiaľ čo pôrodnosť hispánskych detí prekročila počet úmrtí v každom štáte.
V rokoch 1999 až 2016 počet pôrodov belochov klesol o 10,8% na 2,094 milióna a počet ich úmrtí sa zvýšil o 9,2% na 2,133 milióna. Tempo poklesu počtu ich pôrodov sa zintenzívnilo od roku 2007 do roku 2016, čo je čiastočne dôsledkom ekonomickej krízy. V roku 2016 zaznamenala populácia bielej pleti 77,7% všetkých úmrtí v USA, ale iba 53,1% pôrodov.
Prirodzený prírastok u populácie bielej pleti poklesol z 1,21 v roku 2000 na iba 0,98 v roku 2016. Na rozdiel od toho je prírastok u hispánskeho obyvateľstva až 4,9, u ázijského 3,9 a u afrického 1,7. “Táto kombinácia vysokých pomerov pôrodov k úmrtiam pre menšinovú populáciu a menej pôrodov než úmrtí medzi belochmi urýchľuje rozmanitosť populácie USA,” konštatuje správa APL.
Dlhodobý prirodzený pokles sa vyskytuje viac ako desať rokov na Floride, v Pensylvánii, na Rhode Island, v Západnej Virgínii, v Kalifornii, v Novom Mexiku a v Connecticute. V minulosti šlo skôr o vidiecke oblasti, ale v súčasnosti badať pokles už aj v rozvinutejších štátoch s vyššou mestskou populáciou, ako sú Kalifornia, Florida, Pennsylvania, New Jersey , Arizona, Massachusetts a nedávno aj Ohio a Michigan. Zistenia navyše konštatujú, že kde sa akonáhle prejaví prirodzený pokles, tento trend už bude pravdepodobne pokračovať a nezmení sa.
Pokles obyvateľstva bielej pleti je sumárne v západných, južných, juhovýchodných a severovýchodných štátoch USA. Naopak, štáty s vysokým prirodzeným nárastom sú sústredené v horskom západe a v regiónoch západného a severného regiónu, spolu s oblasťou Virginie.
Prirodzený pokles obyvateľov rozvinutých oblastí sa netýka len USA, ale aj Európy. Faktormi sú starnúce obyvateľstvo, malá pôrodnosť, málopočetné rodiny, prvé dieťa narodené vo vyššom veku ženy-matky až po tridsiatke apod.
 
Príspevok Počet Američanov bielej pleti výrazne klesá a o niekoľko rokov už môžu byť v menšine zobrazený najskôr Hlavné správy.