Bratislava 11. októbra 2018 (SITA/HSP/Foto:SITA-Braňo Bibel)
 
Svetový deň bielej palice si pripomíname každoročne 15. októbra

Na snímke zľava vrchný komisár náčelník Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislava Ivan Lechner, odborný pracovník Oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér ÚNSS Igor Harušťák, zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia PZ Ján Ignaták a hlavná koordinátorka Dňa Bielej palice 2018 Dušana Blašková

Zvýšiť informovanosť vodičov, bezpečnosť chodcov so zrakovým postihnutím a poukázať na princípy, ktorých dodržiavanie zaistí bezbariérovosť, prístupnosť a najmä bezpečnosť verejných priestranstiev pre nevidiacich a slabozrakých. To sú ciele celoslovenskej osvetovej akcie Deň bielej palice, počas ktorej chce Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) upozorniť na dôležitosť ich nevyhnutnej pomôcky – bielej palice. V Svetový deň bielej palice, ktorý si pripomíname 15. októbra, v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru hlavného mesta SR usporiadajú už 9. ročník a tentoraz sa zamerajú na architektonické bariéry z hľadiska zrakovo postihnutých ľudí. “Budeme to pilotne skúšať v Bratislave na Obchodnej ulici, kde sa policajti v spolupráci s naším kolegom z oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér budú sústreďovať na to, či sú umelé vodiacie línie, signálne línie a varovné pásy prístupné, či na nich neparkujú autá, či tam nie sú reklamné pútače, teda či je ten priestor pre zrakovo postihnutých ľudí, ktorí sa pohybujú pomocou bielej palice, prístupný a bezpečný,” informovala na dnešnej tlačovej besede v ÚNSS koordinátorka projektu Dňa bielej palice Dušana Blašková. Dodala, že k spolupráci sa pripojí ďalších 51 miest.
Aktívni používatelia tejto pomôcky budú 15. októbra na vybraných priechodoch pre chodcov v dvojhodinovom intervale od ôsmej do dvanástej signalizovať svoj úmysel prejsť na opačnú stranu cesty, dobrovoľníci budú udeľovať motoristom červené a čierne body a policajné hliadky stojace za priechodom chváliť či poúčať vodičov. Výchovný charakter akcie je zárukou, že v tento deň a za tento priestupok vyviaznu všetci bez pokuty.
Ivan Lechner z Mestskej polície hlavného mesta SR upozornil, že aj keď sú signálne a varovné pásy normálnym dopravným zariadením, vodiči ich často ignorujú a na týchto miestach parkujú. “Buď to nepoznajú, čo je smutné, alebo je to hrubá arogancia a aj napriek tomu, že poznajú označenie, tam s autom zastavia. Za taký skutok sú však pokuty vo výške 50 eur, ale hrozí aj ďalšia vec – auto tam už nemusia nájsť,” konštatoval Lechner. Zástupca riaditeľa odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Ján Ignaták pri tejto príležitosti vyzval, aby sa ľudia správali zodpovedne, ako to robia zrakovo postihnutí. Ako uviedol, za nehodovosť zrakovo postihnutých ľudí vo väčšine prípadov sú zodpovední vodiči. Igor Harušťák z oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér ÚNSS dodal, že okrem bezohľadného parkovania vodičov sú veľkým problémom aj jamy, výkopy či lešenia, pričom je podstatné správne označenie, ktoré často chýba.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je občianske združenie, ktorého poslaním je poskytovanie sociálnych služieb, obhajoba záujmov ľudí so zrakovým postihnutím zameraná na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia.
Bielu palicu pre nevidiacich vymyslela Guilly d´Herbemontová. Osobné skúsenosti ju priviedli k úvahám, ako u nevidiacich znížiť nebezpečenstvo úrazu a tým aj ich závislosť na iných. Inšpiráciou sa jej stali biele palice, ktorými policajti riadili dopravu na parížskych križovatkách. Ako oficiálny znak nevidiacich vo Francúzsku bola napokon biela palica prijatá v roku 1931, postupne sa rozšírila do celého sveta a dnes je aj napriek množstvu elektronických pomôcok najspoľahlivejším nástrojom na orientáciu nevidiacich. Od roku 1964 si na podnet Svetovej únie nevidiacich (WBU) pripomíname každoročne jej význam.
 
Príspevok Počas Dňa bielej palice upozornia na architektonické bariéry zobrazený najskôr Hlavné správy.