Bratislava 25. apríla 2019 (HSP/Foto: Eugen Rusnák)
 
Včera Slováci všetkých vekových kategórií zasa vystúpili na Devín. Vyše 70 členov a  priaznivcov slovanskej občianskej organizácie Slavica a matičiari si pripomenuli historický výstup Štúrovcov, ktorý sa konal 24. apríla r. 1836. Účastníci včerajšieho výstupu na Devín si takto zvýraznili myšlienky slovanskej vzájomnosti a jednoty. Znova navštívili  jedno z miest, odkiaľ pramení duchovná sila a inšpirácia pre Slovanov

Výlet štúrovcov na Devín 24. apríla 1836 bol jedným z najvýznamnejších historicko-obrodeneckých podujatí slovenskej mládeže v procese národného uvedomovania sa v prvej polovici 19. storočia. Pozornosť mladých ľudí, národovcov, sa v tých rokoch /ako aj členov a priaznivcov Slavicem matičiarov a iných národovcov v súčasnosti/ upriamovala na miesta bytostne späté s najslávnejšími obdobiami slovanských a národných dejín.
Jedným z takýchto miest boli bezpochyby starobylé zrúcaniny Devína. Devín sa dostával do popredia záujmu slovenských národovcov, ako veľkolepý symbol hnutia národnej jednoty, slovenskej štátnosti a svojbytnosti, slovanskej spolupatričnosti, priateľstva, ako nositeľ kultúrno-historických tradícií Veľkej Moravy a cyrilo-metodskej misie.
Včera sa na Devíne stretli členovia a priaznivci Slavice a veľká skupina členov Matice slovenskej zo Sučian /do Bratislavy prišiel celý autobus matičiarov/, ktorá nielen prišla na Devín, ale predtým stihla sa ešte zastaviť aj na Bradle. Matičiari na Devíne zaspievali niekoľko krásnych ľudových a patriotických piesni, ako aj slovanskú hymnu, pieseň slovenských národovcov „Kto za pravdu horí“. Všetci národovci absolvovali trojhodinovú exkurziu na Devíne, položili, presnejšie, zavesili veniec pod tabuľou Ľudovíta Štúra.
Dlho diskutovali o súčasnej situácii na Slovensku a v Európskej únii, poukazovali na to, že národovci na Slovensku sú rozdelení, prakticky nespolupracujú a preto tu vládnu slniečkari. Vyzývali na zjednotenie všetkých pronárodných, proslovenských a proslovanských síl. Dohodli sa na ďalšej spolupráci a že sa stretnú na mnohých akciách, ktoré budú organizovať matičiari, Slavica a iné pronárodné organizácie a spolky. Nádherný výlet na Devín sprevádzalo krásne jarné počasie.
Pripomenieme mená Slovákov, ktorí v nedeľu 24. apríla 1836, na sviatok svätého Juraja, sa zúčastnili na výstupe na Devín: Jaroslav Bórik, Janko Bysterský, Timotej Cochius, Pavol Čendekovič, Benjamín Červenák, Drahotín Frndák, Gustáv Grossmann, Jozef Miloslav Hurban, Pavol Košacký, Daniel Krnúch, Ján Maróthy, Ján Mayer, Ladislav Paulíny, Drahotín Rafanides, August Horislav Škultéty, Ľudovít Štúr a Jonáš Záborský.
Eugen Rusnák


 
Príspevok Po stopách Štúrovcov: členovia slovanského občianskeho združenia Slavica a matičiari včera vystúpili na Devín zobrazený najskôr Hlavné správy.