V živote ženy predstavuje potrat veľmi smutnú skúsenosť. Nádej, že znova otehotnie, tu však je.