Od 20. decembra sa vyzbieralo – vďaka Duncanom zriadenému kontu na platforme Gofundme – už viac ako 52.500 libier. To je po dvoch dňoch viac, ako bol jeho pôvodne stanovený cieľ: najmenej 50.000 libier pre pozostalých po kolegovi, ktorý zanechal manželku, 17-ročného syna a rodičov.

O iniciatíve informovali tak britské, ako aj nemecké a poľské médiá. David Duncan zdôraznil, že sa nepoznal osobne s Poliakom, ktorého osud ním však tak zatriasol, že sa rozhodol pomôcť. Súčasne pripomenul, že si v plnom rozsahu uvedomuje, že žiadne množstvo finančných prostriedkov nenahradí blízkym stratu manžela, otca a syna, avšak môže im aspoň trochu pomôcť v ďalšom živote. Pôvodne sa iniciátor obrátil predovšetkým na kolegov-kamionistov, medzičasom však do zbierky prispieva aj široká verejnosť.