Bratislava 27. marca 2019 (HSP/Foto:TASR-Roman Hanc)
 
Malé deti, ktoré nie sú plne očkované, sú dlhodobo vykresľované ako hrozba pre verejné zdravie. Ministerstvo zdravotníctva SR ich chce dokonca segregovať z materských škôl. Niektorí ľudia tento zámer schvaľujú. Pritom nemajú predstavu, aký nabitý je dnešný očkovací program – keby sa ako kritérium uplatnil na všetkých rovnako, vylúčených by bolo 90% Slovákov a prakticky všetci dospelí

Ilustračné foto

Prostredníctvom médií sú nám dlhodobo podsúvané manipulatívne myšlienkové konštrukty, ktoré si laik môže poľahky vysvetliť nasledovne:
1. Zaočkovanosť na Slovensku bola dosiaľ vyše 95%, ale teraz ju narušili neočkované deti.
2. Iba zaočkovanosť vyše 95% je zárukou kolektívnej imunity a pri jej poklese dochádza k epidémiám.
V oboch bodoch však ide o lživú domnienku.
 
Aká je zaočkovanosť?
Laikovi poľahky unikne, že zaočkovanosť sa v médiách vždy prezentuje vo vzťahu k aktuálnemu ročníku malých detí. Tá síce v Trenčianskom a Bratislavskom kraji poklesla takmer na 95%, lenže populáciu a “kolektívnu imunitu” netvoria len deti, ale najmä dospelí, preto by nás mala zaujímať skôr celková zaočkovanosť obyvateľstva. Tá sa však verejnosti vôbec neprezentuje.
Naše občianske združenie analyzovalo verejne dostupné údaje o populácii Slovenska (INFOSTAT), povinných očkovacích programoch (ÚVZ SR) a zaočkovanosti (WHO).
 
Výsledky sú uvedené v grafe:

Plné znenie analýzy uverejní časopis Dieťa 4-5/2019.
Redakciu informovala Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z.
 

Príspevok Plne zaočkovaných je 10% Slovákov. Deti za to nemôžu zobrazený najskôr Hlavné správy.