Piešťany 9. decembra 2017 (HSP/Foto:screenshot YouTube)

Démoni pôjdu centrom mesta a obchodným domom Aupark
Dňa 17. 12. 2017 prejde ulicami kúpeľného mesta Piešťany sprievod čertov so všetkou démonickou symbolikou, ktorá k tomu patrí. Vo videu, ktoré neznámi organizátori dali ako upútavku na youtube.sk  je doslovne uvedené, že prvýkrát na Slovensku bude pochodovať: démonická bytosť, mýtická šelma, napol zviera napol človek… Démoni pôjdu centrom mesta a obchodným domom Aupark. Podľa organizátorov iste platí, že  ak tržby klesajú je užitočné sa spojiť doslova aj s čertom.
Takto nejako má vyzerať pripravovaná šou

Táto adrenalínová a neokukaná show je tak zapriahnutá do služieb komercie. Nielen Aupark  naozaj vytiahol ťažký kaliber. Príšery sú tak autentické vo svojom zjave a v prejave, že dospelý človek  má čo robiť, aby akciu zvládol s nadhľadom. A čo dieťa? V našej spoločnosti sa často apeluje na citlivý prístup k dieťaťu, kritizuje sa medializácia zla, robia sa psychologické štúdie zaoberajúce sa dopadom nevhodných scén, vizuálov na detského diváka. Preto sa pýtam či v prípade démonickej show požiadali organizátori o takýto odborný prístup – reflexiu, na ktorú v konečnom dôsledku majú nárok, a to sám primátor či poslanci mestského zastupiteľstva? Či v tomto prípade sa budeme držať laxného a lajdáckeho pravidla však uvidíme, ako to dopadne?
Dovolím si tvrdiť, že táto akcia má popri komerčnom zámere i svoje duchovné, ak chcete spirituálno-náboženské posolstvo. V dnešnom svete náboženského synkretizmu je možné spojiť všetko dohromady obchod a religiozitu, ktorá sa stáva tovarom. V tomto prípade dokonca naháňa kšeft, ale nielen kšeft…
A práve religiózne – démonická rovina tohto podujatia pobúrila mnohých ľudí, ktorí sa obrátili na mestské zastupiteľstvo ako aj na samotného primátora. V objektivite vecí treba poznamenať, že akciu zdedili od predchádzajúceho vedenia, ktoré prenajalo plochu v centre mesta organizátorom, kde doposiaľ organizovali koncerty, na hlučnosť ktorých sa sťažujú mnohí obyvatelia. Podotýkam, že v rámci participatívnej demokracie, v ktorej žijeme sa má právo ozvať každý občas. Tak sa aj stalo, poslanecká obec je isto na to zvyknutá, ak nie tak si jednoducho zvyknúť musí.  Verím, že primátor a aposlanci v tomto prípade nie sú a nebudú iba štatistami a možnosť zastaviť pochod príšer je v ich moci.
Častý argument obhajujúci pekne povedané túto škaredú a adrenalínovú show je, že ide o starobylé európske dedičstvo, a tí čo sa nad akciou pozastavujú sú nevzdelaní a nie dostatočne multi/kultúrni. Potom je však namieste námietka, či všetko to, čo do európskeho dedičstva patrí budeme  napríklad na podporu predaja na Slovensko privážať. Totižto do tohto dedičstva patria i grécke dionýzovské bakchanálie, ktoré sa zvrhli do rímskych orgií, keltská tradícia hromadného upaľovania zajatcov – (dnes možno názorových?) nepriateľov  či rozhodovanie o živote vlastných detí, tak ako sa to udialo pred pár rokmi v Rakúsku s nástupom neodruidizmu – kedy otec presvedčený, že je druid obetoval v lese vlastného syna. Patria tu aj rímske saturnálie, s ktorými bol spojený hedonizmus  akéhokoľvek druhu!
Preto  organizovanie Krampusu démonického pochodu, ktorý svojou vizuálnou agresivitou prekrýva posolstvo adventu – radostného očakávania narodenia Spasiteľa sveta Ježiša Krista vnímam k tomuto obdobiu ako minimálne neprístojné. Iba ten čo nechce to nevidí, že pochod je vlastne reklamou na padlý svet anjelov. A verím, že do tohto porazeného tábora nikto nechce patriť.


Eva Orbanová