Bratislava 16. októbra 2018 (HSP/Foto:TASR-Andrej Galica)
 
Premiér SR Peter Pellgrini (Smer-SD) po zverejnení domnienky, že Slovensko by mohlo prijať sýrske utečenecké siroty, obdržal množstvo kritiky zo strany politikov a verejnosti v zmysle, že aj na Slovensku sú mnohé sociálne prípady, ktorým sa nevenuje pozornosť, a vrcholní politici štátu by sa mali sústrediť v prvom rade na nich. Pellegrini teraz v blogu odpovedá, že domáci sociálny rozmer je pre neho dôležitý

Na snímke predseda vlády SR Peter Pellegrini

Premiér pripomenul, že už pri svojom nástupe do vlády verejnosti predstavil ideu priateľského štátu. “Štátu, ktorý svojich občanov nešikanuje zbytočným byrokratizovaním, ale naopak, vytvára im priestor na slobodnú sebarealizáciu. To však nestačí. Moderná spoločnosť, akou chceme byť, musí mať aj silný sociálny a solidárny rozmer. Pretože každý štát je do takej miery silný, ako sa dokáže postarať o toho najslabšieho člena spoločnosti. A takými sú všetci sociálne znevýhodnení ľudia, seniori, ako aj malé deti.”
Vo svojom blogu ďalej píše, že za 25 rokov existencie republiky sa vytvoril celý rad sociálnych opatrení, zameraných na vytvorenie dôstojných podmienok na život znevýhodnených. “Od zvýšenia sociálnych dávok cez vytvorenie nových inštitútov pomoci až po ich začlenenie sa do spoločnosti. Zároveň si však uvedomujem, že v týchto krokoch musíme pokračovať. Slovenskej ekonomike sa darí, ale nie každému je dopriate, aby sa narodil do dobrých sociálnych pomerov, alebo sa tešil pevnému zdraviu. Preto si veľmi vážim spoluprácu, ktorá sa vytvorila na úrovni ministerstva práce, príslušných sociálnych úradov a inštitúcií, ako aj mimovládnych organizácií s cieľom odstraňovať chudobu a vytvárať podmienky na dôstojný život. Sú to ľudia, ktorí pracujú v zložitých podmienkach priamo v teréne. Sú v prvej kontaktnej línii a často musia vstúpiť do rodiny, do prostredia, kde sú rôzne vzťahy, kde snaha urobiť dobro môže byť považovaná za útok. Za to im patrí naša vďaka a uznanie,” uviedol Pellegrini.

Úlohou štátu je podľa jeho slov vytvárať pravidlá, systém a ekonomické podmienky na riešenie zložitých prípadov, kde na prvom mieste musí stáť ochrana detí, seniorov a sociálne hendikepovaných ľudí. “Ak však chceme napĺňať ideu priateľského štátu, musíme k osudom jednotlivých ľudí pristupovať predovšetkým ľudsky. To znamená, že za každým prípadom musíme hľadať človeka. Jeho osud nemôže byť len anonymným byrokratickým spisom, ktorý nám presne definuje, čo môžeme a nemôžeme preňho urobiť. Štát v dobrej viere často vytvoril veľa zbytočnej byrokracie a papierovačiek, ktoré treba zmeniť.”
“Nepozerajme sa len na to, či je v spise vyhláškou stanovený doklad, ale hľadajme spôsob, ako čo najrýchlejšie a najefektívnejšie ľuďom pomôcť. Riešme konkrétnu sociálnu situáciu priamo na mieste, v konkrétnych podmienkach, a nie od úradného stola. Len tak sa vyhneme chybným rozhodnutiam, ktoré môžu mať zásadný negatívny dosah na osudy ľudí,” vyzval predseda vlády.
Na záver príspevku dodáva, že formovanie modernej spoločnosti, lojality k štátu musí byť postavené na korektnom vzťahu občanov a tých, ktorí reprezentujú inštitúcie. “To je tmel, ktorý každú spoločnosť vnútorne spája a vytvára podmienky na úspešný rozvoj. Verím, že pri napĺňaní ideí priateľského štátu sme na správnej ceste.”

Príspevok Pellegrini po kritike za sýrske siroty hovorí o starostlivosti o domáce deti, seniorov a znevýhodnené osoby zobrazený najskôr Hlavné správy.