Nitra 19. apríla 2018 (HSP/Foto:TASR-Henrich Mišovič)
 
Spoločnosť Penam Slovakia v Nitre dnes navštívila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Zdôraznila, že je nutné podporovať kvalitné slovenské výrobky, ako aj bojovať proti neprimeraným obchodným podmienkam. Práve s nekalými obchodnými praktikami sa slovenskí producenti stretávajú veľmi často 

Na snímke podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná (vpravo) počas prehliadky výrobných priestorov závodu Penam Slovakia v Nitre

Na stretnutí ministerka viackrát zdôraznila, že stav slovenského pekárenstva patrí k najkritickejším na našom trhu. „Pekárske odvetvie musíme chrániť a podporovať. Práve pekári a mlynári sú najviac ohrození obchodnými reťazcami, tento segment bez investícií nevie prežiť ani konkurovať,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná, ktorú na návšteve v Penam Slovakia privítali zástupcovia firmy slovenskou tradíciou – chlebom a soľou. „Všetko robíme preto, aby sme priamo či nepriamo vplývali na zamestnanosť v agrosektore. Pri výrobe používame hlavne suroviny, ktoré boli dopestované a vyrobené na Slovensku. Pri produkcii spracovávame základnú pekárenskú surovinu – múku, ktorá bola zomletá v našich mlynoch a bola vyrobená z obilia zo slovenských polí,“ uviedol na stretnutí Vladislav Baričák, riaditeľ pekárenskej divízie Penam Slovakia.
Obe strany sa zhodli, že ich spoločným cieľom je podpora spotreby slovenských výrobkov. „Pekárenský sektor je dlhodobo nerentabilný. Ak by sa obyčajný rožok predával ani nie o jeden cent drahšie, pekári by existenčný problém nemuseli riešiť,“ potvrdil Milan Lapšanský, riaditeľ sekcie potravinárstva a obchodu ministerstva pôdohospodárstva. Zároveň sa zhodli, že novela zákona o neprimeraných obchodných podmienkach z dielne rezortu je jedným z kľúčových opatrení pri podpore slovenského pekárenského segmentu. Ako totiž ministerka podotkla, je nutné posilniť postavenie slovenských pekárov, keďže vo vzťahoch dodávateľ-odberateľ sú veľmi často dotlačení do nízkych odbytových cien, ktoré neodrážajú ani ich výrobné náklady. „Oceňujeme, že agrorezort pri návrhu novely zákona predstavil novinku, že bude vystupovať ako sprostredkovateľ pri riešení problémov v obchodných vzťahoch, napríklad pri prerokúvaní potravinových kríz. Zároveň veľmi pozitívne vnímame návrh skrátenia doby splatnosti faktúr zo 45 dní na 15 dní a zároveň oceňujeme aj snahu o elimináciu skrytých poplatkov, ktoré často pekárov pri predaji výrobkov zbytočne pripravovali o zisk. Najpozitívnejšie hodnotíme návrh zákazu uzatvorenia zmlúv, ktorých obsahom by bol predaj výrobkov pod výrobné náklady,“ uviedol výkonný riaditeľ Penam Slovakia Peter Živický.
Ministerka si v Penam Slovakia prezrela výrobu, vyskúšala si pletenie tradičnej slovenskej vianočky a následne rokovala s predstaviteľmi spoločnosti o viacerých problémoch, ktorým v poslednom období čelí pekárenský sektor, o príplatkoch za prácu v noci, počas víkendov a sviatkov či o spomínanej novele zákona o neprimeraných obchodných podmienkach, o ktorej sa rokuje nielen na slovenskej, ale aj na celoeurópskej úrovni.
Spoločnosť Penam Slovakia vznikla v roku 2006 a patrí pod skupinu PENAM. Tá sa radí k popredným výrobcom pekárenských, mlynských a cukrárenských výrobkov na Slovensku i v Českej republike. Skupina Penam Slovakia zastrešuje 5 pekární – v Bratislave (Prvá bratislavská pekárenská), v Nitre, Lučenci, Žiline (pekáreň Peza) a v Prešove (Šarišské pekárne a cukrárne) a zároveň sa zameriava aj na výrobu múky a mlynských produktov v mlynoch v Trnave, Ivanke pri Nitre a Trebišove. Penam Slovakia aktuálne zamestnáva 1 300 zamestnancov. Ročne vyrába 43-tisíc ton pekárenských výrobkov a 120-tisíc ton mlynských výrobkov.
Redakciu informovala Marta Kováčová
 
Príspevok „Pekárov musíme podporiť,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná na návšteve nitrianskej pekárne, ktorá patrí do spoločnosti Penam zobrazený najskôr Hlavné správy.