Košice 3. septembra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:TK KBS)
 
V metropole východného Slovenska ukončili trojdňový víkendový program blahorečenia Anny Kolesárovej. V Katedrále sv. Alžbety v Košiciach sa dnes, v nedeľu 2. septembra 2018, konala ďakovná svätá omša za jej sobotné blahorečenie. Liturgiu slávil košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober. V závere sa prítomným prihovoril kňaz Pavol Hudák, rektor Pastoračného centra Anny Kolesárovej vo Vysokej nad Uhom, z ktorej pochádzala nová slovenská blahoslavená. Jeho príhovor prinášame v plnom znení.

Na snímke kňaz Pavol Hudák

Excelencie, otcovia arcibiskupi a biskupi, bratia kňazi, drahí bratia a sestry v Kristovi!
Za nás všetkých, tu zhromaždených, sa v tejto chvíli chcem poďakovať predovšetkým Bohu za nádherný dar pre mládež a rodiny, ktorý sme dostali v blahoslavenej Anne Kolesárovej, panne a mučeníčke.
Poďakovať sa chceme Svätému Otcovi Františkovi za to, že zapísal Anku Kolesárovú do zoznamu blahoslavených.
Ďakujem emeritnému arcibiskupovi Alojzovi za prorockého ducha, keď poukázal na Ankin príbeh, a tak naštartoval celý proces.
Ďakujem už zosnulým kňazom – farárovi Antonovi Lukáčovi a jezuitovi Michalovi Potockému, ktorí Anku dobre poznali –, že vydali svedectvo a vyjadrili presvedčenie, že Anka patrí na oltár.
Ďakujem všetkým členom komisie v diecéznej aj v rímskej fáze blahorečenia za ich obetavú službu na tomto krásnom diele. Ďakujem všetkým z organizačného tímu blahorečenia za prípravu celých troch dní.
Ďakujem všetkým Vám, ktorí ste nás modlitbami a obetami sprevádzali.
A na záver ďakujem Arcibiskupskému úradu v Košiciach, a osobitne nášmu otcovi arcibiskupovi Bernardovi, za sprevádzanie a podporu celého procesu blahorečenia.
Anka už dosiahla korunu nebeského víťazstva a tým sa stala vzorom pre mladých a priateľkou na ceste ich dospievania. Svätosť je možná a je na dosah.
Nakoniec vás všetkých chcem pozvať do Vysokej nad Uhom 30. septembra 2018 na slávnostné uloženie veľkého relikviára v Ankinom rodisku.
Ešte raz všetkým zo srdca ďakujem!
 
Príspevok Pavol Hudák: Anka sa stala vzorom pre mladých. Svätosť je možná zobrazený najskôr Hlavné správy.