Patriarcha Srbska Irinej: Kosovo je duša Srba

Priština 12. januára 2017 (HSP/Foto:twitter)

Patriarcha Srbska Irinej vyzval veriacich ohľadom Vianoc aby sa radovali, plodili a tak naplnili zem. Poprial im aby Pán Boh dal, aby sa toto požehnanie stalo mierou života srbského národa ako aj všetkých národov na zemi, pretože by týmto spôsobom bratovražebné peklo a peklo zabíjania deti bolo nahradené nebeským pokojom a plnosťou života

Patrijarcha srbska Irinej Patriarcha srbska Irinej

Vianočný príhovor Patriarchu Irineja

“Nech od týchto Vianoc ožije Srbsko i nech sa naše rodiny naplnia radosťou a detskou hrou. Sv. evanjelium nám pripomína, že ak sa neobrátime a nestaneme sa nevinnými ako deti, nevstúpime do kráľovstva nebeského. Preto sú Vianoce sviatkom našich detí, sviatkom mladosti a večnej budúcnosti,” povedal patriarcha vo Vianočnom príhovore.

“Pozdravujeme Vianočným pozdravom všetky naše duchovné deti vo vlasti i mimo nej, vyzývame ich na život vo vzájomnej bratskej láske, v láske Vianoc. Obzvlášť sa modlime za ukrižované Kosovo a Metohiju, našu duchovnú a národnú kolísku, ktorú veľký Negoš pomenoval “veľkým súdom”. Kým sú Srbi, aj Kosovo bude! Kosovo je duša Srba! Preto Kosovo i Metohija sú a ostanú našou krajinou, lebo tu je naša Golgota a náš Jeruzalem,” povedal patriarcha.

“Kristus je ten istý dnes, včera i naveky, povedal a dodal že srbsky národ je národ Vianoc a kým sú Srbi bude aj Kosovo i Metohia.

Srbsky národ je národ svätého Saveho, národ svätého cisára Lazara Kosovského a všetkých ostatných mučeníkov i novomučeníkov, ktorí v zlých časoch trpeli a zomreli, tak ako trpeli betlehemské detičky za Božiu pravdu i spravodlivosť.

“Na ich obete spomíname i prosíme ich, aby sa prihovárali za nás v nebeskom Betleheme vo svojich modlitbách, aby sme boli hodní svojich svätých predkov, ako hovorieval blahorečený patriarcha Pavle,” zdôraznil patriarcha Irinej.

Vianoce nám odhaľujú cieľ a zmysel nášho života na tejto zemi a preto “Vianoce sú skutočne dňom ktorý stvoril Pán, aby sme sa radovali a tešili v ňom.”

“Vianoce nám ukazujú posvätnosť ľudského života. Tento sviatok nás vyzýva na zbožtenie, nie na zničenie, aby sme slúžili životu, nie len biologickému ale aj večnému, a aby sme neboli zotročení smrťou…. Všetkým Boh daroval život, a obzvlášť ľudskej bytosti, ktorá je v Ježišovi obrazom živého Boha”.

Poukázal na to že Vianoce v nás posilňujú biblické požehnanie:

Milujte sa, a množte sa, a naplnte zem”, povedal patriarha Irinej s tradičným pozdravom “Pokoj Pánov, Kristus sa narodil – skutočné sa narodil – Požehnaný nový 2017.

ZDROJ >>

Komentujte :)