Skalica 29. októbra 2018 (HSP/TK KBS/Foto:wikimedia)
 
V dňoch 25. – 28. októbra 2018 sa konala vo farnosti Skalica misijná obnova. Po roku od misií, ktoré sa konali v októbri minulého roka, prišli znova viacerí pátri misionári z rehoľnej spoločnosti Vincenta de Paul pod vedením P. Ondreja Skočíka CM a P. Tomáša Brezániho CM do farnosti, aby sa prihovorili ku všetkým tým, ktorí majú záujem urobiť niečo pre svoju dušu, ktorí túžia duchovne prehĺbiť svoj život, poslúžili im sviatosťou zmierenia, svätými omšami, modlitbami, moderovanou adoráciou, vysluhovaním sviatosti pomazania chorých, stretnutím z mladými a zamysleniami nad životom i večnosťou

Ilustračné foto

Duchovná obnova farnosti, ktorá prebiehala predovšetkým pri sv. omšiach v Skalici aj vo filiálnych obciach, bola zakončená v nedeľu svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom aj kazateľom bol Ondrej Skočík CM a koncelebrovali kňazi pôsobiaci vo farnosti. Vo svojom príhovore upriamil pozornosť prítomných k duchovným hodnotám, ktoré sú zmyslom ľudského života, ktoré jedine môžu naplniť túžbu človeka po šťastí a spokojnosti, že bez Božieho požehnania sú márne ľudské námahy.
V závere svätej omše bola farnosť zverená pod ochranu Panny Márie a bol požehnaný a všetkými prítomnými uctený misijný kríž pred farským kostolom. “Táto duchovná obnova bola veľkým prínosom pre všetkých tých, ktorí si našli čas a otvorili svoje srdcia premysleným, premodleným, hlbokým, autentickým slovám misionárov a posilnili svoj život sviatostnými milosťami. Všetci tí, ktorí prijali pozvanie odišli obdarení, obohatení a načerpali silu pre svoj každodenný duchovný život,” informoval TK KBS Ľudovít Košík.

Príspevok Pátri vincentíni viedli misijnú duchovnú obnovu vo farnosti Skalica zobrazený najskôr Hlavné správy.