Patakyová: Diskriminačné praktiky vo Veľkej Ide sú v rozpore s ústavou

Bratislava 13. júna 2018 (TASR/HSP/Foto:TASR-Pavel Neubauer)
 
Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová vyjadrila znepokojenie nad dôsledkami dlhodobo komplexne neriešeného problému rómskej otázky. V liste starostovi obce Veľká Ida reaguje na medializovaný prípad o organizovaní podujatia k Medzinárodnému dňu detí, ktorý z účasti vylúčil rómskych obyvateľov. Ombudsmanka sa v liste vyjadruje k samotnému prehliadaniu problému chudoby a diskriminačným praktikám, ktoré podľa nej nie sú efektívnym a udržateľným riešením.

Na snímke verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová

“Žiaľ, musím konštatovať, že s veľkým znepokojením sledujem, ako sa desaťročia komplexne neriešený problém chudoby a sociálneho vylúčenia rómskych komunít zo strany štátnych inštitúcií pretavuje do rastúceho napätia medzi majoritou a rómskou minoritou,” uviedla verejná ochrankyňa práv v liste starostovi obce veľká Ida, Júliusovi Beluscákovi.
Zároveň upozorňuje, že organizovanie podujatí, ktoré zabraňujú účasti jednej skupiny obyvateľov nie je v súlade s ústavou.
“Považujem za potrebné uviesť, že Vami zvolené riešenia nie sú efektívne a z dlhodobého hľadiska sú neudržateľné. Navyše musím zdôrazniť, že porušujú základné ľudské práva a sú v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a Medzinárodným dohovorom o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, ktorý zaručuje právo každého na rovnosť pred zákonom bez rozlišovania podľa rasy, farby pleti, národnostného alebo etnického pôvodu, okrem iného aj pri používaní práva prístupu na všetky miesta a na používanie všetkých služieb určených verejnosti,” napísala Mária Patakyová v liste Júliusovi Beluscákovi.
Verejná ochrankyňa práv v závere listu vyzýva starostu, aby hľadal také riešenia, ktoré sú v súlade so zákonom a zároveň budú viesť k ochrane tak verejných záujmov, ako aj rovnosti všetkých občanov obce.
 
Príspevok Patakyová: Diskriminačné praktiky vo Veľkej Ide sú v rozpore s ústavou zobrazený najskôr Hlavné správy.

ZDROJ >>

Kam sa chystáte?

Booking.com

Komentujte :)