Košice 31. mája 2018 (HSP/TK KBS/Foto:zasvatenyzivot.sk)
 
„Blaženejšie je dávať, ako prijímať“ (Sk 20, 35). Pod týmto mottom sa 30. mája 2018 konala misijná súťaž pre deti vekovej kategórie II. stupňa ZŠ, ktorú už po 8. krát zorganizovali Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy.

Ilustračné foto

Súťaž otvoril na svätej omši dekan farnosti Prešov mesto Jozef Dronzek v Konkatedrále svätého Mikuláša v Prešove. Do súťaže sa zapojilo 39 detí z deviatich farností: Bardejov – Poštárka, Belá nad Cirochou, Humenné Pod Sokolejom, Kendice, Kobyly, Plavnica, Snina, Svit a Široké.
“Podmienky súťaže boli neobvyklé, pre deti zaujímavé a trošku „sťažené“ v priestoroch starej pivnice fary Svätého Mikuláša v Prešove – „U Nikodéma“. Vžili sme sa do situácie kresťanov, ktorí sa schovávali pred prenasledovaním cisára Nera okolo 64. roku v katakombách starého Ríma. Pripomenuli sme si slová svätého Jána Pavla II., ktorými nás vždy povzbudzoval – „Nebojte sa!“ a by sme mali odvahu vyjsť zo svojho vnútra so svojim svedectvom viery na verejnosť,” informoval TK KBS Štefan Kondis, diecézny riaditeľ Pápežských misijných diel Košickej arcidiecézy.
Každý súťažiaci si vlastnoručne vyrobil ľubovoľný darček, ktorý potom daroval niekomu inému z iných súťažných družstiev. Tak získali pre svoje družstvo vzácne bodové ohodnotenie navyše a naplnili aj samotné motto súťaže. Deti súťažili v 3. kolách zo znalosti a orientácii sa vo Svätom písme, svätý Pavol – bláznovstvo Kríža v ohlasovaní Kríža, poznatky Katechizmu, poslanie a úloha kresťanskej rodiny dnes. Po vyhodnotení každý účastník súťaže dostal diplom za 1. – 3. miesto a za účasť; hodnotné knihy, sladkosti, občerstvenie, brožúrky, misijný ruženec, obrázky s podobizňou svätcov. Na 1. mieste sa umiestnilo súťažné družstvo z farnosti Široké.
 
Príspevok Pápežské misijné diela Košickej arcidiecézy pripravili súťaž pre deti zobrazený najskôr Hlavné správy.