Vatikán 20. októbra 2017 (HSP/TK KBS/RV/Foto:TK KBS/SpC Vatikan)

Naučte sa byť „slobodní od kúzla peňazí, od otroctva, do ktorého peniaze uzatvárajú tých, ktorí ich uctievajú“. S týmito slova sa dnes pápež František prihovoril študentom z katolíckej súkromnej školy „Les Chartreux“ v Lyone. Jedným zo študijných odborov je práve ekonómia a obchod. „Teší ma, že vaša akademická formácia zahŕňa silný ľudský, filozofický a duchovný rozmer,“ uviedol na úvod Svätý Otec: „Je dôležité, aby ste sa už odteraz a vo vašom budúcom profesionálnom živote naučili zostať slobodní od kúzla peňazí, od otroctva, do ktorého peniaze uzatvárajú tých, čo ich uctievajú. Je tiež dôležité, aby ste dnes získali silu a odvahu neposlúchať slepo neviditeľnú ruku trhu.
Ilustračné foto

Povzbudzujem vás preto, aby ste využili čas svojho štúdia na formovanie a stali sa podporovateľmi a obhajcami zvyšovania rovnosti, dômyselnými tvorcami spravodlivého a adekvátneho spravovania nášho spoločného domu, ktorým je svet (porov. Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium, 204; 206).“ Podľa slov pápeža Františka majú francúzski študenti vo Večnom meste výnimočnú príležitosť ponoriť sa do dejín, ktoré tak mocne „poznačili vznik európskych národov“. Svätý Otec im zaželal, aby popri obdivovaní toho, čo ľudia dokázali uskutočniť v minulosti, mali odhodlanie aj sami „zanechať v dejinách svoju stopu“. „Ste schopní rozhodnúť o svojej budúcnosti,“ povzbudil mladých Petrov nástupca.
„Vyzývam vás, aby ste prevzali zodpovednosť za tento svet a život každého človeka. Nikdy nezabudnite, že «každá nespravodlivosť voči chudobnému je otvorenou ranou a umenšuje vlastnú dôstojnosť» (Katechéza pápeža Františka, 20. septembra 2017).
A i keď tento svet od vás očakáva, že preukážete úspech, venujte prostriedky a čas na to, aby ste kráčali po cestách bratstva, aby ste radšej budovali mosty medzi ľuďmi než múry, aby ste priložili váš kameň k budovaniu spravodlivejšej a ľudskejšej spoločnosti.“  Študentom lyonského inštitútu „Les Chartreux“, medzi ktorými boli kresťania i nekresťania, Svätý Otec na záver adresoval duchovné povzbudenie.  Mladých kresťanov pozval, aby boli „vždy spojení s Pánom Ježišom skrze modlitbu“, a aby sa „naučili všetko odovzdávať Bohu“. „Tak nepodľahnete pokušeniu malomyseľnosti a beznádeje,“ vysvetlil pápež. Na tých, čo nie sú kresťanmi sa obrátil so slovami, aby „pracovali pre dobro“, a pestovali „kultúru stretnutia a delenia sa v lone jednej ľudskej rodiny“.
V skupine, ktorú pápež František prijal v Klementínskej sále, bolo približne 80 študentov. Svätý Otec hneď v úvode stretnutia spontánnymi slovami nechal pozdravovať lyonského arcibiskupa kardinála Barbarina a touto formou mu opäť vyjadril svoju podporu.